HADMEK Seçimiyle İlgili: Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz

HADMEK Seçimiyle İlgili: Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz

Geçtiğimiz hafta yapılan HADMEK üye seçiminde, yönetmeliğe aykırı olarak Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği, “hayvanlar lehine söz hakkı olan STK” olarak kurula seçildi. Kuruluş amacı hayvan deneylerini geliştirmek olan bir sivil toplum kuruluşunun seçilmesi, Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe aykırıdır ve kabul edilemez bir durumdur.
Continue reading “HADMEK Seçimiyle İlgili: Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz”

Almanya – Hayvan Deneylerinden Muaf Bir Tıp Tahsili Mümkün Müdür?

Almanya – Hayvan Deneylerinden Muaf Bir Tıp Tahsili Mümkün Müdür?

Yasemin Kökten
Deneye Hayır / Tercüme ve Araştırma Ekibi

Almanya’da 2002 yılında anayasanın 20.maddesinde hayvanların korunacaklarına dair ekleme yapılmıştır. Devletin bu çercevede hareket etmesi zorunlu kılındı ve hayvanlar obje statüsünden çıkarılarak canlı varlıklar olarak kabul edildi.

Hayvanlara ‘gerekli görülmedikçe’ herhangi bir zararın verilmemesini öngören yasadaki bu muğlak ifade sebebiyle her eyalette ‘zorunluluk’ yorumlaması ve dolayısıyla da deneylere yaklaşım farklılık göstermektedir. Continue reading “Almanya – Hayvan Deneylerinden Muaf Bir Tıp Tahsili Mümkün Müdür?”

Hayvan Deneylerine Alternatifler: Derleme

Hayvan Deneylerine Alternatifler: Derleme

Çeviri: Betül Sevinç, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Deneye Hayır / Bilim Komitesi

Alternatives to animal testing: A review
Sonali K. Doke, Shashikant C. Dhawale
Saudi Pharmaceutical Journal (2015) 23, 223–229

1.Giriş
Hayvanların yiyecek, ulaşım, spor, eğlence ve arkadaşlık gibi farklı amaçlar için kullanılması insanlığın varlığı kadar eskidir. Hayvanları araştırma amaçlı kullanmak uzun süreli kullanımlardan biridir. Fareler, ratlar, hamstırlar, tavşanlar, balıklar (zebra balığı, alabalık), kuşlar (genellikle tavuk), kobay fareleri, amfibikler (kurbağa), primatlar, köpekler, kediler gibi çeşitli hayvanlar uzun yıllardır araştırma amaçlı kullanılmaktadır (CULABBR, 1988). Continue reading “Hayvan Deneylerine Alternatifler: Derleme”

Hayvan Deneylerine Psikolojik Bir Bakış

Hayvan Deneylerine Psikolojik Bir Bakış

Nihan Özant, Psikolog
Deneye Hayır / Bilim Komitesi

Einsenstein’a göre sinema çatışmalardan doğar. Filmin belirleyicisi olan bu yapı taşları; iyilik ve kötülüğün, savaşın ve barışın, irtica ve inkılabın çatışmalarıdır. Ve her çatışma sonunda yeni bir ürün doğurur. Sinemanın ana maddesi olan hayat da böyledir. Freud’a göre insan ruhu, yapıcı ve yıkıcı dürtülerle çatışma halindedir. Saldırganlık; açlık, susuzluk ve cinsellik gibi temel dürtülerden ayrılır ve agresyonla birlikte varlığını korur. Continue reading “Hayvan Deneylerine Psikolojik Bir Bakış”