2010-2015 Yılları Arasında Deneylerde Kullanılan Hayvan Sayıları

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu 2010-2014 Deney Hayvanı Kullanımı Faaliyet Raporu Kasım, 2015 More »

TBMM’de Basın Toplantısı

CHP Milletvekili Melda Onur, bugün TBMM Basın Salonu’nda bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi ve aynı zamanda TTB’nin HADMEK Temsilcisi Prof.Dr.Gülriz Erişgen, Ankara Veteriner Hekimler Odası Başkanı More »

2013 Yılı Deney Hayvanı İstatistikleri

Bakanlığın resmi raporlarına göre; 2013 yılında, ülkemizdeki resmi ve özel kurumlarda toplam 167,634 hayvan deneylerde kullanıldı. Bu hayvanların 45,616’sı “Başka Kaynaklar” adı altında, yaban hayattan-sokaktan-barınaktan alındı. İnsan ve hayvan hastalıklarına dair deneylerde More »

Hindistan, Hayvanlar Üzerinde Test Edilen Kozmetikleri Yasakladı!

Hindistan Sağlık ve Aile Bakanlığı’nın 13 Ekim 2014’te yaptığı açıklamaya göre; 13 Kasım 2014 tarihinden itibaren kozmetik ürünleri hayvanlar üzerinde test edilmeyecek. Humane Society International örgütünün ‘Be Cruelty Free’ kampanya direktörü Alokparna More »

Özel Dosya: Çevre Komisyonu Toplantıları

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değiştirilmesine yönelik olarak Çevre Komisyonu ve Çevre Alt Komisyonu tarafından yapılan tüm toplantılar, TBMM tutanakları ve TBMM Komisyon Haber sayfaları incelenerek özetlenmiştir. More »

 

Yeryüzüne Özgürlük Derneği Bildiri Yayınladı

yeryuzuneozgurluk

Dün, TBMM Çevre Komisyonu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değiştirilmesine ilişkin yasa tasarısı ve teklifinin müzakeresi gündemi ile toplanmıştır.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun da katılımı ile ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya’nın başkanlığında toplanan komisyon, hayvan haklarının nasıl daha iyi gözetileceğini, geliştirileceğini görüşmek amacıyla toplanmamıştır; özellikle Çevre Komisyonu üyesi AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in verdiği madde önergeleri ile hayvan haklarının nasıl esnetileceği yönündeki kararlar ile tasarının ilk 5 maddesi kabul edilmiş ve toplantı 19 Haziran 2014 tarihine ertelenmiştir. Bu hali ile tasarı, beklentilerimizi karşılamak bir yana hayvan haklarından da oldukça uzak bir konuma taşınmıştır.

Hayvanları Koruma Toplantısından “DENEY” Çıktı!

Çevre Komisyonu

Toplantıda, alt komisyonda şekillenen taslağın maddeleri oylamaya sunuldu ve ilk 5 madde kabul edildi.11 Haziran 2014 tarihinde TBMM Çevre Komisyonu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısını görüşmek üzere toplandı.

Daha önce 5199 sayılı kanunda yer almayan “Hayvan Deneyleri”, bu yeni taslakta 4. madde olarak yer alınca, toplantıda bulunan Ankara Veteriner Hekimler Odası,  Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu maddeye itiraz ederek Şubat 2014’te Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından onaylanan deney yönetmeliğinin iptali için Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere Baro Hayvan Hakları Komisyonları ve Sivil Toplum Örgütlerinin açtığı ve devam eden iptal davalarını hatırlattılar.

Zonguldak “Deneye Hayır!” dedi

Zonguldak "Deneye Hayır!" dedi

 

Zonguldak Hayvan Hakları Derneği, Türk Tabipleri Birliği’nin 15.02.2014 tarihli yönetmelikle ilgili açtığı davaya müdahil olarak, adliye önünde bir de basın açıklaması yaptı.
Derneğin yanı sıra, Zonguldak Barosu Başkanı ve BEÜ öğrencilerinin de destek verdiği basın açıklamasında derneğin yönetim kurulu başkanı Evren Türeci Sezgin şunları ifade etti:

TTB Yönetmelik İptali İçin Dava Açtı!

TTB Dava Açtı!

Türk Tabipleri Birliği, 15 Şubat 2014’te Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin” bazı maddelerinin, ulusal ve uluslararası hukuksal düzenlemelerle güvence altına alınmış temel hayvan haklarına aykırı olduğu, Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu’nun ve Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun oluşumu da hukuka aykırılıklar içerdiğini belirterek, Danıştay’da yürütmenin durdurulması istemini de içeren bir iptal davası açtı.

TTB’nin davayla ilgili kurumsal web sitesinde yer verdiği haberde, dava konusu itirazları özet halde okuyabilirsiniz.

TTB Dava Dilekçesini buradan görüntüleyebilirsiniz.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Dava Açtı.

beagles-animal-testing

Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu, Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açtı. Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesine aykırı maddeler içeren yönetmelikle ilgili ciddi sakınca doğuracak ve çelişkili maddelerin yer aldığı belirtildi.