Almanya – Hayvan Deneylerinden Muaf Bir Tıp Tahsili Mümkün Müdür?

Yasemin Kökten
Deneye Hayır / Tercüme ve Araştırma Ekibi

Almanya’da 2002 yılında anayasanın 20.maddesinde hayvanların korunacaklarına dair ekleme yapılmıştır. Devletin bu çercevede hareket etmesi zorunlu kılındı ve hayvanlar obje statüsünden çıkarılarak canlı varlıklar olarak kabul edildi.

Hayvanlara ‘gerekli görülmedikçe’ herhangi bir zararın verilmemesini öngören yasadaki bu muğlak ifade sebebiyle her eyalette ‘zorunluluk’ yorumlaması ve dolayısıyla da deneylere yaklaşım farklılık göstermektedir.

Soru:
Etik açıdan, vicdani ret ile deney öngören bilim dallarında deneylerden muaf tutularak yüksek okulu/üniversiteyi okumanın yolları var mıdır?

1. Almanya’nın 4 eyaletinde vicdani ret başvuruları için yasal çerçeve oluşturulmuş durumda. Bunlar Bremen, Hessen, Nordrhein Westfalen ve Saarland. Berlin’de ise, bununla ilgili bir yasa tasarısı üzerindeki çalışmalar sürmekte.

2. Farklı eyaletlerde deneyleri müfredatlarından tamamıyla çıkarmış olan üniversiteler mevcut (örneğin Martin Luther Üniversitesi Tıp Fakültesi).

Almanya’daki eğitim sistemi, dilediğiniz üniversiteyi – belirli prosedür ve şartlar içerisinde – seçmenize olanak tanıyor.

Bu durumda, sorunun cevabı şu şekildedir:

Deneysiz bir tahsil mümkün:
A. Öğrenci deney öngörmeyen üniversitelerden birini tercih edebilir.
B. Öğrenci yukarıda belirtilen eyaletlerden birine vicdani ret başvurusunda bulunabilir.
C. Bazı üniversiteler eksik gün/izin günü ile deneylerin gerçekleşeceği tarihte dersten uzak kalmayı bir çözüm yolu olarak sunmaktadır.

C. Seçeneğini biraz detaylandırırsak:

Vicdani ret için bireysel başvurulara destek amaçlı SATIS adında bir proje oluşturulmuş ve daha sonra dernek yapısına dönüştürülmüştür. Mottosu: ‘insancıl ve etik eğitim’dir.

Bunun için 4 ana faaliyet alanı mevcuttur:

– deneysiz eğitimin yaygınlaştırılması
– hukuksal ve mesleki danışmanlıklar
– farklı alternatif eğitim materyallerini / metotlarını belirlemek ve tanıtmak
– halihazırda bulunan çözümler hakkında bilgi aktarımı sağlamak

Yani proje sadece öğrencilere danışmanlık sunmakla kalmamakta ve aynı zamanda ilgili doçentleri bilgilendirmek ve teknoloji şirketlerini üniversiteler ile bir araya getirmeyi de hedeflenmektedir.

Bu proje 2010 yılından bu yana üniversite/eğitim kurumlarını 3 kategoride değerlendirmektedir:

1. Deneysiz olan/Hayvan tüketimi olmayan kurumlar
2. C opsiyonu olarak yukarıda bahsettiğimiz, eksik ders günü ile programı tamamlamaya olanak sağlayan üniversiteler
3. Deney yapılan üniversiteler

 

 

KAYNAKLAR:

– studisonline
– www.satis-tierrechte.de
– www.interNiche.org
– www.veganblog.de
– www.PETA.de
– Aerzte gegen Tierversuche