Author: DeneyeHayir

HADMEK Seçimiyle İlgili: Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz

HADMEK Seçimiyle İlgili: Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz

Geçtiğimiz hafta yapılan HADMEK üye seçiminde, yönetmeliğe aykırı olarak Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği, “hayvanlar lehine söz hakkı olan STK” olarak kurula seçildi. Kuruluş amacı hayvan deneylerini geliştirmek olan bir sivil toplum kuruluşunun seçilmesi, Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe aykırıdır ve kabul edilemez bir durumdur.
Continue reading “HADMEK Seçimiyle İlgili: Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz”

Almanya – Hayvan Deneylerinden Muaf Bir Tıp Tahsili Mümkün Müdür?

Almanya – Hayvan Deneylerinden Muaf Bir Tıp Tahsili Mümkün Müdür?

Yasemin Kökten
Deneye Hayır / Tercüme ve Araştırma Ekibi

Almanya’da 2002 yılında anayasanın 20.maddesinde hayvanların korunacaklarına dair ekleme yapılmıştır. Devletin bu çercevede hareket etmesi zorunlu kılındı ve hayvanlar obje statüsünden çıkarılarak canlı varlıklar olarak kabul edildi.

Hayvanlara ‘gerekli görülmedikçe’ herhangi bir zararın verilmemesini öngören yasadaki bu muğlak ifade sebebiyle her eyalette ‘zorunluluk’ yorumlaması ve dolayısıyla da deneylere yaklaşım farklılık göstermektedir. Continue reading “Almanya – Hayvan Deneylerinden Muaf Bir Tıp Tahsili Mümkün Müdür?”

Hayvan Deneylerine Alternatifler: Derleme

Hayvan Deneylerine Alternatifler: Derleme

Çeviri: Betül Sevinç, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Deneye Hayır / Bilim Komitesi

Alternatives to animal testing: A review
Sonali K. Doke, Shashikant C. Dhawale
Saudi Pharmaceutical Journal (2015) 23, 223–229

1.Giriş
Hayvanların yiyecek, ulaşım, spor, eğlence ve arkadaşlık gibi farklı amaçlar için kullanılması insanlığın varlığı kadar eskidir. Hayvanları araştırma amaçlı kullanmak uzun süreli kullanımlardan biridir. Fareler, ratlar, hamstırlar, tavşanlar, balıklar (zebra balığı, alabalık), kuşlar (genellikle tavuk), kobay fareleri, amfibikler (kurbağa), primatlar, köpekler, kediler gibi çeşitli hayvanlar uzun yıllardır araştırma amaçlı kullanılmaktadır (CULABBR, 1988). Continue reading “Hayvan Deneylerine Alternatifler: Derleme”

Hayvan Deneylerine Psikolojik Bir Bakış

Hayvan Deneylerine Psikolojik Bir Bakış

Nihan Özant, Psikolog
Deneye Hayır / Bilim Komitesi

Einsenstein’a göre sinema çatışmalardan doğar. Filmin belirleyicisi olan bu yapı taşları; iyilik ve kötülüğün, savaşın ve barışın, irtica ve inkılabın çatışmalarıdır. Ve her çatışma sonunda yeni bir ürün doğurur. Sinemanın ana maddesi olan hayat da böyledir. Freud’a göre insan ruhu, yapıcı ve yıkıcı dürtülerle çatışma halindedir. Saldırganlık; açlık, susuzluk ve cinsellik gibi temel dürtülerden ayrılır ve agresyonla birlikte varlığını korur. Continue reading “Hayvan Deneylerine Psikolojik Bir Bakış”

Hayvan Deneyleri Yanıltıyor!

Hayvan Deneyleri Yanıltıyor!

Oğuzcan Kınıkoğlu, Dahiliye Uzmanı
Deneye Hayır / Bilim Komitesi

Tıp fakültesi 1 ya da 2. Sınıftaydım, fizyoloji dersleri alıyorduk. Çok sevdiğim bir fizyoloji hocam vardı, ders aralarında kendisiyle iki yakın arkadaş gibi sohbet ederdik. Bir gün fizyoloji laboratuvarına gideceğimizi söyledi, ne yapacağımızı bilmiyordum tabi. İçeri girmemle büyük bir şok yaşadım. Onlarca beyaz sıçan kafeslerde hapsedilmiş, arka ayakları üzerinde kalkıp kafesten çıkmak için çabalıyorlardı. Ellerine giydiği sert eldivenler, yanında sırıtan asistanıyla masanın bir tarafında fizyoloji hocam, diğer tarafında ise şaşkın ve dehşete kapılmış bir şekilde ben duruyordum. Continue reading “Hayvan Deneyleri Yanıltıyor!”