Author: DeneyeHayir

Latte Eve Gidiyor

Latte Eve Gidiyor

Platform üyelerimizden Tolga Öztorun’un yazdığı ve Serkan Altuniğne’nin çizdiği çocuk kitabımız “Latte Eve Gidiyor“, Sarıl/The Hug filminin yönetmeni Yiğit Güralp’ın desteğiyle basıldı ve DressBest firmasının desteğiyle de Anadolu başta olmak üzere ilkokullardaki çocuklarla buluşacak.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, artık baş kahramanı deneyden kaçan bir hayvan olan çocuk kitabımız var!

HADMEK Seçimiyle İlgili: Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz

HADMEK Seçimiyle İlgili: Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz

Geçtiğimiz hafta yapılan HADMEK üye seçiminde, yönetmeliğe aykırı olarak Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği, “hayvanlar lehine söz hakkı olan STK” olarak kurula seçildi. Kuruluş amacı hayvan deneylerini geliştirmek olan bir sivil toplum kuruluşunun seçilmesi, Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe aykırıdır ve kabul edilemez bir durumdur.
Continue reading “HADMEK Seçimiyle İlgili: Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz”

Almanya – Hayvan Deneylerinden Muaf Bir Tıp Tahsili Mümkün Müdür?

Almanya – Hayvan Deneylerinden Muaf Bir Tıp Tahsili Mümkün Müdür?

Yasemin Kökten
Deneye Hayır / Tercüme ve Araştırma Ekibi

Almanya’da 2002 yılında anayasanın 20.maddesinde hayvanların korunacaklarına dair ekleme yapılmıştır. Devletin bu çercevede hareket etmesi zorunlu kılındı ve hayvanlar obje statüsünden çıkarılarak canlı varlıklar olarak kabul edildi.

Hayvanlara ‘gerekli görülmedikçe’ herhangi bir zararın verilmemesini öngören yasadaki bu muğlak ifade sebebiyle her eyalette ‘zorunluluk’ yorumlaması ve dolayısıyla da deneylere yaklaşım farklılık göstermektedir. Continue reading “Almanya – Hayvan Deneylerinden Muaf Bir Tıp Tahsili Mümkün Müdür?”