Category: Haberler

Hayvan Deneyleriyle İlgili Girişimler

TBMM’de Basın Toplantısı

TBMM’de Basın Toplantısı

CHP Milletvekili Melda Onur, bugün TBMM Basın Salonu’nda bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi ve aynı zamanda TTB’nin HADMEK Temsilcisi Prof.Dr.Gülriz Erişgen, Ankara Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yrd.Doç.Dr.Oytun Okan Şenel ve Deneye Hayır Derneği Kurucularından Ahmet Fırat Yıldız söz alarak, mevcut kanun, yönetmelik ve deney prosedürlerinden bahsederek temel itirazlarını açıkladılar. Continue reading “TBMM’de Basın Toplantısı”

2013 Yılı Deney Hayvanı İstatistikleri

2013 Yılı Deney Hayvanı İstatistikleri

Bakanlığın resmi raporlarına göre; 2013 yılında, ülkemizdeki resmi ve özel kurumlarda toplam 167,634 hayvan deneylerde kullanıldı. Bu hayvanların 45,616’sı “Başka Kaynaklar” adı altında, yaban hayattan-sokaktan-barınaktan alındı. İnsan ve hayvan hastalıklarına dair deneylerde kullanılan 77,351 hayvanın Continue reading “2013 Yılı Deney Hayvanı İstatistikleri”