Category: Haberler

Hayvan Deneyleriyle İlgili Girişimler

HADMEK Seçimiyle İlgili: Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz

HADMEK Seçimiyle İlgili: Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz

Geçtiğimiz hafta yapılan HADMEK üye seçiminde, yönetmeliğe aykırı olarak Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği, “hayvanlar lehine söz hakkı olan STK” olarak kurula seçildi. Kuruluş amacı hayvan deneylerini geliştirmek olan bir sivil toplum kuruluşunun seçilmesi, Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe aykırıdır ve kabul edilemez bir durumdur.
Continue reading “HADMEK Seçimiyle İlgili: Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz”

TBMM’de Basın Toplantısı

TBMM’de Basın Toplantısı

CHP Milletvekili Melda Onur, bugün TBMM Basın Salonu’nda bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi ve aynı zamanda TTB’nin HADMEK Temsilcisi Prof.Dr.Gülriz Erişgen, Ankara Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yrd.Doç.Dr.Oytun Okan Şenel ve Deneye Hayır Derneği Kurucularından Ahmet Fırat Yıldız söz alarak, mevcut kanun, yönetmelik ve deney prosedürlerinden bahsederek temel itirazlarını açıkladılar. Continue reading “TBMM’de Basın Toplantısı”