Category: Makale ve Çeviriler

Makale ve Çeviriler

Almanya – Hayvan Deneylerinden Muaf Bir Tıp Tahsili Mümkün Müdür?

Almanya – Hayvan Deneylerinden Muaf Bir Tıp Tahsili Mümkün Müdür?

Yasemin Kökten
Deneye Hayır / Tercüme ve Araştırma Ekibi

Almanya’da 2002 yılında anayasanın 20.maddesinde hayvanların korunacaklarına dair ekleme yapılmıştır. Devletin bu çercevede hareket etmesi zorunlu kılındı ve hayvanlar obje statüsünden çıkarılarak canlı varlıklar olarak kabul edildi.

Hayvanlara ‘gerekli görülmedikçe’ herhangi bir zararın verilmemesini öngören yasadaki bu muğlak ifade sebebiyle her eyalette ‘zorunluluk’ yorumlaması ve dolayısıyla da deneylere yaklaşım farklılık göstermektedir. Continue reading “Almanya – Hayvan Deneylerinden Muaf Bir Tıp Tahsili Mümkün Müdür?”

Hayvan Deneylerine Alternatifler: Derleme

Hayvan Deneylerine Alternatifler: Derleme

Çeviri: Betül Sevinç, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Deneye Hayır / Bilim Komitesi

Alternatives to animal testing: A review
Sonali K. Doke, Shashikant C. Dhawale
Saudi Pharmaceutical Journal (2015) 23, 223–229

1.Giriş
Hayvanların yiyecek, ulaşım, spor, eğlence ve arkadaşlık gibi farklı amaçlar için kullanılması insanlığın varlığı kadar eskidir. Hayvanları araştırma amaçlı kullanmak uzun süreli kullanımlardan biridir. Fareler, ratlar, hamstırlar, tavşanlar, balıklar (zebra balığı, alabalık), kuşlar (genellikle tavuk), kobay fareleri, amfibikler (kurbağa), primatlar, köpekler, kediler gibi çeşitli hayvanlar uzun yıllardır araştırma amaçlı kullanılmaktadır (CULABBR, 1988). Continue reading “Hayvan Deneylerine Alternatifler: Derleme”

Hayvan Deneylerine Psikolojik Bir Bakış

Hayvan Deneylerine Psikolojik Bir Bakış

Nihan Özant, Psikolog
Deneye Hayır / Bilim Komitesi

Einsenstein’a göre sinema çatışmalardan doğar. Filmin belirleyicisi olan bu yapı taşları; iyilik ve kötülüğün, savaşın ve barışın, irtica ve inkılabın çatışmalarıdır. Ve her çatışma sonunda yeni bir ürün doğurur. Sinemanın ana maddesi olan hayat da böyledir. Freud’a göre insan ruhu, yapıcı ve yıkıcı dürtülerle çatışma halindedir. Saldırganlık; açlık, susuzluk ve cinsellik gibi temel dürtülerden ayrılır ve agresyonla birlikte varlığını korur. Continue reading “Hayvan Deneylerine Psikolojik Bir Bakış”

Hayvan Deneyleri Yanıltıyor!

Hayvan Deneyleri Yanıltıyor!

Oğuzcan Kınıkoğlu, Dahiliye Uzmanı
Deneye Hayır / Bilim Komitesi

Tıp fakültesi 1 ya da 2. Sınıftaydım, fizyoloji dersleri alıyorduk. Çok sevdiğim bir fizyoloji hocam vardı, ders aralarında kendisiyle iki yakın arkadaş gibi sohbet ederdik. Bir gün fizyoloji laboratuvarına gideceğimizi söyledi, ne yapacağımızı bilmiyordum tabi. İçeri girmemle büyük bir şok yaşadım. Onlarca beyaz sıçan kafeslerde hapsedilmiş, arka ayakları üzerinde kalkıp kafesten çıkmak için çabalıyorlardı. Ellerine giydiği sert eldivenler, yanında sırıtan asistanıyla masanın bir tarafında fizyoloji hocam, diğer tarafında ise şaşkın ve dehşete kapılmış bir şekilde ben duruyordum. Continue reading “Hayvan Deneyleri Yanıltıyor!”

Biyomedikal Araştırma, Eğitim ve Testte Hayvan Kullanımının Azaltılması ve Alternatifler

Alternatives to and Reduction of Animal Use in Biomedical Research, Education and Testing” (1990): John M. Frazier (Johns Hopkins Üniversitesi), Alan M. Goldberg (Johns Hopkins Üniversitesi)
Çeviri: Gözde Başar/Deneye Hayır!

Son yıllarda, çeşitli biyomedikal etkinliklerde hayvanların kullanımı ile ilgili toplumsal kaygılar, önemli ölçüde artmıştır. Söz konusu etik konular yeni değildir. Bununla birlikte, geleneksel faaliyetleri yürütmeye yönelik yaklaşımlara rağmen (1) bilimsel toplulukta bu konulardaki farkındalığın artması, alternatif yöntemlerde gelişmelere iyi bir vurgu yapmıştır.
Continue reading “Biyomedikal Araştırma, Eğitim ve Testte Hayvan Kullanımının Azaltılması ve Alternatifler”

Testlerde Hayvanların Kullanımına Alternatif Seçenekler

KAYNAK: http://www.neavs.org/alternatives/in-testing
ÇEVİRİ: Gözde Başar

Toksisite, aşındırıcılık ve diğer güvenlik değişkenleri ile birlikte yeni bir ürünün insanlar açısından etkinliğini tahmin etmek için, kimyasalların, tüketici ürünlerinin, tıbbi cihazların ve yeni ilaçların geleneksel testlerinde hayvanların kullanılması söz konusuydu. Günümüzde ise bilim adamları, insanların kullanacağı daha güvenli ve etkili ürünler, ilaçlar üretmek amacıyla hayvan deneylerine göre daha farklı alternatif yöntemler geliştirmiş ve onaylamıştır. Continue reading “Testlerde Hayvanların Kullanımına Alternatif Seçenekler”

Hayvan Deneyleriyle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Europeans for Medical Progress* ve Americans, Europeans, and Japanese For Medical Advancement, hayvan deneylerinden elde edilen sonuçların insana uyarlanmasının yanıltıcı, hatta ölümcül olabileceğini, insan sağlığının, insan temelli tıbbi araştırmalarla korunması gerektiğini savunuyor.

* Europeans for Medical Progress, bağımsız, bilim adamları ve tıp alanında çalışan profesyoneller tarafından kurulmuş, kar amaçlı olmayan, Londra merkezli bir organizasyon.
Continue reading “Hayvan Deneyleriyle İlgili Sıkça Sorulan Sorular”