Deney Karşıtı Hekimler

Pek çok sağlık profesyoneli inanç biçimi olmaktan çok, bir prensip meselesi olarak hayvan deneylerini desteklemektedir. Sağlam kariyerli bu doktorların dışında kalan birkaç doktor ise, kamuya muhalif olmanın yükünü sırtlarında taşıyarak buna karşı çıkıyor ve hastalarına en iyi tedavi yöntemini belirlemek için hayvan verilerini değil insan verilerini kullanarak çalışmayı tercih ediyorlar. ‘The Physicians Committee for Responsible Medicine’ ve ‘The Medical Research Modernization Commitee’ hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin insan hastalıklarına çözüm olmayacağını kabul eden iki doktor tabanlı organizasyondur.

Hayvan deneyleri tıp okullarında okul müfredatına dahildir. Pek çok tıp okulu araştırma enstitüleri ile ilişki halindedir, çünkü üniversiteler hibe para almak için bu enstitülerin yaptıkları hayvan deneylerine güvenmektedir. Bu tarz bir eğitim doktorların hayvanlar üzerinde deney yapmanın tıbbi ilerlemenin bir parçası olduğuna inanmalarını sağlasa da, doktorlar bu deneylerin insanlara ilişkin yeni bir veri sağlamadığını kabul etmek zorundadırlar. Bu deneylerin kendi alanlarında yaptıkları çalışmalara ne gibi katkılar sağladığına dair örnekler verilmesi istendiğinde, bu profesyoneller çoğu zaman cevapsız kalır ve kendi alanlarıyla ilgisi olmayan diğer bilim dallarına ait hayvan deneylerini örnek göstermeye çalışırlar. 

İlaç firmaları, doktorların bel bağladığı ilaçlara güvenlik ve etkililik garantisi vererek hayvan testlerine olan inancı artırırlar.

Hayvan deneylerinin uzun bir geçmişi vardır, onbinlerce insan ve dünyanın belli başlı en büyük şirketleri tamamen statükoyu korumak adına buna sadık kalmaktadır. Cesur bir hekim olmak zaman ister ve hekimler hayvan deneylerine karşı seslerini yükseltmek için çok zamana sahipler.

kaynak: Çeviren: Yasemin Yıldız Avdan
Kaynaklar: Safer Medicines Campaign, Animal Liberation Front, The National Anti-Vivisection Society