Gerçekler…

Hayvanlar üzerinde deney yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bunları tekrar gözden geçirin:

 • İnsan hastalıklarının sadece %2’sinden az bir bölümü (%1.6) hayvanlarda da görülmektedir. %98’inden fazlası ise hayvanlarda hiç görülmemektedir.
 • Şu an piyasada bulunan en az 50 farklı ilac deney hayvanlarında kansere sebep olmuştur. Bunların kullanılmasına izin verilmesinin sebebi hayvan deneylerinin geçersiz olduğununu kabul edilmesidir.
 • Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin, insanlar ve hayvanlar arasındaki anatomik ve biyolojik farklılıklar sebebiyle yanıltıcı olup olmadığı sorulduğunda, doktorların %88’i yanıltıcı olduğu konusunda hemfikir olmuştur.
 • Farelerin, insanlarda kansere sebep olan faktörlerin belirlenmesinde etkinliği %37 oranındadır.
 • Hayvanlar üzerinde yapılan deneylere göre, limonata ölümcül derecede zehirli; arsenik, ağıotu ve botulin ise “güvenli” bulunmuştur.
 • Reçeteli ilaç tedavilerinin yan etkilerinden dolayı bu ilaçları kullanan hastaların %40’ı zarar görmektedir.
 • Piyasaya sürülmüş olan 200.000’in üzerinde ilacın pek coğu şu anda piyasadan geri çekilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre 240 ceşit ilaç “gerekli”dir.
 • Hayvanlar üzerinde güvenli bulunduğu için piayasaya sürülen binlerce ilaç, insan sağlığı üzerindeki etkilerinden dolayı yasakalanmış yada piyasadan geri çekilmiştir.
 • Aspirin, digitalis (kalp ilacı), insulin (hayvanlarda özürlü doğumlara sebep olmuştur), penisilin ve insanlar üzerinde kullanılması güvenli diğer ilaçlar hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde başarısız olmuştur.. Hayvan deneyleri doğru ve kesin sonuç veriyor olsaydı bu ilaçların tamamı yasaklanmış olurdu.
 • Thalidomid üreticleri mahkemeye çıkartıldığında, çok sayıda uzmanın hayvan deneylerinin insan ilaçlarında güvenilir sonuç vermediği konusunda fikir birliği sağlaması sonucunda beraat edebilmişlerdir.
 • Hayvan deneylerinin yerini alabilecek en az 450 metod bulunmaktadır.
 • Morfin insanlar üzerinde uyuma etkisi yaratırken, kedilerde heyecan yaratmaktadır.
 • Hayvan deneylerinden geçen ilaçların %95’i , insanlar için yararsız yada tehlikeli olduğu gerekçesiyle derhal kaldırılmıştır.
 • Hastanede bulunan her altı hastadan biri, hayvan deneylerinde güvenli bulunduğu için kullanılan ilaçlardan dolayı hastanededir.
 • Tüm dünyada bir saniye içinde deney laboratuvarlarında en az 22 hayvan ölmektedir. İngiltere’de her beş saniyede bir hayvan deneylerde hayatını kaybetmektedir.
 • Doğum kontrol hapları insanlar üzerinde kanı pıhtılaştrıcı etkiye sahipken, köpekler üzerinde tam tersi bir etki yaratmaktadır.
 • Aspirin insanlarda ağrı kesici olarak kullanılmaktadır. Fare, tavşan ve sıçanlarda ise doğum özürlü doğumlara sebep olmaktadır.
 • Hayvan deneylerinde ispatlanamadığı için benzen’in insanlarda kansere sebep olduğu, araştırmacılar tarafından uzun süre kabul edilmemiştir.*
 • Kardiyovasküler ilaçlardan enkainid ve flekainid’in, köpekler üzerinde yapılan deneylerde kalp sorunlarına yol açtığı tespit edilemediğinden, Amerika’da 3.000 kişinin ölümüne sebep olmuştur.
 • By-pass ameliyatları köpekler üzerinde bir sonuç elde edilemediğinden yıllarca yapılamamış ve beklemeye alınmıştır.
 • Hayvanlar üzerinde yapılan deneylere güvenilecek olunsaydı, şu anda hala insanların C vitaminine ihtiyacı olmadığına, sigaranın kansere sebep vermediğine ve alkolün akciğere zarar vermediğine inanıyor olurduk.
 • Hayvanlar üzerinde zararlı bir etkisi olmamasından ötürü, Asbest’in insanlarda hastalık yarattığı yıllarca inkar edilmiştir.
 • Maymunlar üzerinde yapılan deney sonuçlarından dolayı , cocuk felci araştırmacıları bu hastalığa nasıl yakalanıldığı konusunda yıllarca yanlış yönlendirilmişlerdir.

Bir araştırmacının belirttiği gibi; “ insanlardaki bir hastalığın, hayvanlar üzerinde araştırılmasındaki en büyük ikilem, hayvanlardaki modelin kesin bir doğrulukla insandaki durumu asla yansıtamayacak olmasıdır”