HADMEK ÜYELERİ

Nurettin TAŞ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü
Kurul Başkanı

Hayrettin YILDIRIM
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yrd.

Cihangir ALTUN
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Yaban Hayatı Daire Başkanı

Özcan YAMAN
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Hayvanları Koruma Şube Müdürü

Deniz Sezer AFŞARLAR
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Hukuk Müşaviri

Halil BAŞARAN
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Veteriner Hekim

Yasin ŞEN
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Veteriner Hekim

Dr. Selçuk PEKKAYA
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü
Veteriner Hekim

Zafer KAYGISIZ
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Veteriner Hekim

Mehmet Ali KANAT
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Veteriner Hekim

Doç. Dr. Özcan ÖZKAN
Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Veteriner Hekim

Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Farmakoloji ve Toksikoloji ABD

Prof. Dr. Meltem ŞİRELİ
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Fizyoloji ABD

Yrd. Doç. Dr. Hamit Kaan MÜŞTAK
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji ABD

Prof. Dr. Hakan Sedat ORER
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Melih Önder BABAOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji ABD

Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Gülriz ERİŞGEN
TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesi
Türk Tabipleri Birliği Adına

Prof. Dr. Aşkın YAŞAR
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Adına

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI
TÜBİTAK
Veteriner Hekim

Prof. Dr. Siyami KARAHAN
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği
Veteriner Hekim