Hadmek’i Göreve Davet Ediyoruz!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Anatomi dersinde öldürülen köpekle ilgili olarak Üniversite soruşturma komisyonu, adı geçen öğretim üyesinin gerçekleştirdiği korkunç prosedürün, 2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanunu ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun olduğuna karar verdi.

 

Ancak halen cevap bekleyen birçok soru var:

Olayda adı geçen öğretim üyesi, bu uygulama için Üniversite Yerel Etik Kurulu’ndan izin almış olmalı ve deney öncesinden deney sonrasına kadar tüm aşamaların ayrıntılı olarak açıklanmış olması gerekmektedir. Bu uygulama için alınan bir Yerel Etik Kurul izni var mıdır?

Tarım Bakanlığı’nın “Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde çalışma izni verdiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin deneylerde kullanılacak türler izninde: fare, sıçan, hamster ve tavşan yer almaktadır, kurumun köpek türü için deney yapma izni yoktur. İzin olmayan bir türde deney yapmak ilgili mevzuata muhalefet etmek değil midir?

Gene ilgili mevzuata göre, deneysel ve bilimsel amaçlı çalışmalarda kullanılacak olan türlerin kayıtlı ve ruhsatlı üreticiden alınma zorunluluğu vardır. Öldürülen hayvanın nereden tedarik edildiğine dair, tutulması yasal olarak zorunlu olan kayıtlar kamuoyuyla neden paylaşılmamaktadır?

 

2014 tarihli ‘Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’ Madde 7’ye göre, Hadmek; adı geçen Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak deney hayvanı kullanılmasını engellemek amacıyla gerekli girişimleri yapmak, üniversitelerin yerel etik kurullarının Yönetmelik  hükümlerine göre çalışıp çalışmadığını denetlemek ve Yönetmeliğe aykırı hareket eden yerel etik kurulların  çalışmalarını 21 inci maddeye göre durdurmak ya da yönergelerini feshetmekle yükümlüdür.

 

HADMEK’İ GÖREVE DAVET EDİYORUZ!