Biyomedikal Araştırma, Eğitim ve Testte Hayvan Kullanımının Azaltılması ve Alternatifler

Alternatives to and Reduction of Animal Use in Biomedical Research, Education and Testing” (1990): John M. Frazier (Johns Hopkins Üniversitesi), Alan M. Goldberg (Johns Hopkins Üniversitesi)
Çeviri: Gözde Başar/Deneye Hayır!

Son yıllarda, çeşitli biyomedikal etkinliklerde hayvanların kullanımı ile ilgili toplumsal kaygılar, önemli ölçüde artmıştır. Söz konusu etik konular yeni değildir. Bununla birlikte, geleneksel faaliyetleri yürütmeye yönelik yaklaşımlara rağmen (1) bilimsel toplulukta bu konulardaki farkındalığın artması, alternatif yöntemlerde gelişmelere iyi bir vurgu yapmıştır.
Continue reading “Biyomedikal Araştırma, Eğitim ve Testte Hayvan Kullanımının Azaltılması ve Alternatifler”

Testlerde Hayvanların Kullanımına Alternatif Seçenekler

KAYNAK: http://www.neavs.org/alternatives/in-testing
ÇEVİRİ: Gözde Başar

Toksisite, aşındırıcılık ve diğer güvenlik değişkenleri ile birlikte yeni bir ürünün insanlar açısından etkinliğini tahmin etmek için, kimyasalların, tüketici ürünlerinin, tıbbi cihazların ve yeni ilaçların geleneksel testlerinde hayvanların kullanılması söz konusuydu. Günümüzde ise bilim adamları, insanların kullanacağı daha güvenli ve etkili ürünler, ilaçlar üretmek amacıyla hayvan deneylerine göre daha farklı alternatif yöntemler geliştirmiş ve onaylamıştır. Continue reading “Testlerde Hayvanların Kullanımına Alternatif Seçenekler”

Hayvan Deneyleriyle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Europeans for Medical Progress* ve Americans, Europeans, and Japanese For Medical Advancement, hayvan deneylerinden elde edilen sonuçların insana uyarlanmasının yanıltıcı, hatta ölümcül olabileceğini, insan sağlığının, insan temelli tıbbi araştırmalarla korunması gerektiğini savunuyor.

* Europeans for Medical Progress, bağımsız, bilim adamları ve tıp alanında çalışan profesyoneller tarafından kurulmuş, kar amaçlı olmayan, Londra merkezli bir organizasyon.
Continue reading “Hayvan Deneyleriyle İlgili Sıkça Sorulan Sorular”