Hayvan Deneyleri Yanıltıyor!

Hayvan Deneyleri Yanıltıyor!

Oğuzcan Kınıkoğlu, Dahiliye Uzmanı
Deneye Hayır / Bilim Komitesi

Tıp fakültesi 1 ya da 2. Sınıftaydım, fizyoloji dersleri alıyorduk. Çok sevdiğim bir fizyoloji hocam vardı, ders aralarında kendisiyle iki yakın arkadaş gibi sohbet ederdik. Bir gün fizyoloji laboratuvarına gideceğimizi söyledi, ne yapacağımızı bilmiyordum tabi. İçeri girmemle büyük bir şok yaşadım. Onlarca beyaz sıçan kafeslerde hapsedilmiş, arka ayakları üzerinde kalkıp kafesten çıkmak için çabalıyorlardı. Ellerine giydiği sert eldivenler, yanında sırıtan asistanıyla masanın bir tarafında fizyoloji hocam, diğer tarafında ise şaşkın ve dehşete kapılmış bir şekilde ben duruyordum. Continue reading “Hayvan Deneyleri Yanıltıyor!”

Biyomedikal Araştırma, Eğitim ve Testte Hayvan Kullanımının Azaltılması ve Alternatifler

Alternatives to and Reduction of Animal Use in Biomedical Research, Education and Testing” (1990): John M. Frazier (Johns Hopkins Üniversitesi), Alan M. Goldberg (Johns Hopkins Üniversitesi)
Çeviri: Gözde Başar/Deneye Hayır!

Son yıllarda, çeşitli biyomedikal etkinliklerde hayvanların kullanımı ile ilgili toplumsal kaygılar, önemli ölçüde artmıştır. Söz konusu etik konular yeni değildir. Bununla birlikte, geleneksel faaliyetleri yürütmeye yönelik yaklaşımlara rağmen (1) bilimsel toplulukta bu konulardaki farkındalığın artması, alternatif yöntemlerde gelişmelere iyi bir vurgu yapmıştır.
Continue reading “Biyomedikal Araştırma, Eğitim ve Testte Hayvan Kullanımının Azaltılması ve Alternatifler”

Testlerde Hayvanların Kullanımına Alternatif Seçenekler

KAYNAK: http://www.neavs.org/alternatives/in-testing
ÇEVİRİ: Gözde Başar

Toksisite, aşındırıcılık ve diğer güvenlik değişkenleri ile birlikte yeni bir ürünün insanlar açısından etkinliğini tahmin etmek için, kimyasalların, tüketici ürünlerinin, tıbbi cihazların ve yeni ilaçların geleneksel testlerinde hayvanların kullanılması söz konusuydu. Günümüzde ise bilim adamları, insanların kullanacağı daha güvenli ve etkili ürünler, ilaçlar üretmek amacıyla hayvan deneylerine göre daha farklı alternatif yöntemler geliştirmiş ve onaylamıştır. Continue reading “Testlerde Hayvanların Kullanımına Alternatif Seçenekler”