TBMM’de Basın Toplantısı

CHP Milletvekili Melda Onur, bugün TBMM Basın Salonu’nda bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi ve aynı zamanda TTB’nin HADMEK Temsilcisi Prof.Dr.Gülriz Erişgen, Ankara Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yrd.Doç.Dr.Oytun Okan Şenel ve Deneye Hayır Derneği Kurucularından Ahmet Fırat Yıldız söz alarak, mevcut kanun, yönetmelik ve deney prosedürlerinden bahsederek temel itirazlarını açıkladılar.

Prof.Dr.Gülriz Erişgen, HADYEK sayısının fazlalığı nedeniyle HADMEK’in ‘denetleme’ görevini istenilen şekilde yapamadığını belirtirken, Yrd.Doç.Dr.Oytun Okan Şenel ise sokak hayvanlarının üzerinde yapılan deney prosedürlerinin kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Hayvan Hakları Savunucusu ve aynı zamanda Deneye Hayır Derneği kurucu üyesi Ahmet Fırat Yıldız da, 2013’e ait deney hayvanı istatistiklerindeki çelişkili verileri okuyarak, yetkili mercilere gereken şikayet ve başvuruların en kısa zamanda yapılacağını belirtti.