Deney Niçin Yapılır?

Yönetmelikteki tanımlama ile “deney”: bilimsel amaçlarla canlı hayvanlar üzerinde gerçekleştirilecek her türlü prosedür veya prosedürler bütünü.

Bu bilimsel amaçlar, gene yönetmelikte (Md.5/1)şu şekilde sıralanır:

 

  • Temel araştırmalar
  • İnsan, hayvan veya bitkilerdeki hastalık, sağlık bozuklukları ve diğer anormalliklerin önlenmesi, tanı, tedavisi, veya bunlardan kaçınma, fizyolojik bozuklukların incelenmesi, belirlenmesi, düzeltilmesi veya modifikasyonu
  • Tarımsal amaçla yetiştirilen hayvanların üretim şartlarının iyileştirilmesi ve hayvan refahı
  • Yukarıdakilerden herhangi biri için ilaçlar, gıda ve yem hammaddeleri, başka maddeler ve ürünlerin kalite, etkinlik ve güvenilirliklerinin test edilmesi
  • İnsan ve hayvan sağlığı ve refahı için doğal çevrenin korunması
  • Türlerin korunmasını amaçlayan araştırmalar
  • Mesleki becerilerin kazandırılması, sürdürülmesi veya geliştirilmesi için yüksek öğrenim veya eğitimi
  • Adli tıp soruşturmaları