HADMEK Nedir?

HADMEK (Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu) ilk olarak, 06.07.2006 tarihinde çıkan ve 15.02.2014 tarihinde çıkan yeni yönetmelikle yürürlükten kalkan ‘Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik‘te belirlenmiş, 3 ayda bir Bakanlık başkanlığında toplanan 21 kişilik kuruldur.

 

HADMEK’in Görevleri:

 • Deney hayvanlarının kullanılmasına dair etik ilkeleri belirlemek
 • Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulları’nın (HADYEK) yönergelerini onaylamak/feshetmek, bunları denetleyerek yıllık raporları değerlendirmek
 • Tüm kurum ve kuruluşlardaki yerel etik kurulları ve laboratuvarlardaki koşulları ilgili yönetmeliğe göre denetlemek
 • Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak deney hayvanı kullanılmasını engellemek
 • Yerel etik kurullardaki tüm personelin eğitimiyle ilgili programları belirlemek
 • Eğitim programları düzenlemek
 • Ülke çapında kullanılan deney hayvanlarıyla ilgili yıllık istatistik bilgileri toplamak

HADMEK’in Üyeleri:

 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü (daimi üye)
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı (daimi üye)
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Daire Başkanı (daimi üye)
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü (daimi üye)
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinden bir üye (daimi üye)
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan üç temsilci
 • Sağlık Bakanlığı’ndan üç temsilci
 • Veteriner Fakültelerinden üç öğretim üyesi
 • Tıp Fakültelerinden üç öğretim üyesi
 • Türk Tabipleri Birliği’nden bir temsilci
 • Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden bir temsilci
 • TÜBİTAK’tan bir Veteriner Hekim Temsilci
 • Hayvanları Korumaya Yönelik Sivil Toplum Örgütlerinden bir üye

HADMEK’in daimi üyeler dışındaki, Bakanlık tarafından atanan üyelerinin görev süresi 4 yıldır ve bittiğinde yeniden atanabilirler.