Nasıl Öldürülürler?

HAYVANLARA GÖRE ÖLDÜRME YÖNTEMLERİ (EK-9)

 

 • BALIK: 

Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı (ötenazi)

Özel ekipmanıyla elektroşok

 

 • AMFİBİ:

Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı (ötenazi)

Özel ekipmanıyla elektroşok

 

 • SÜRÜNGEN:

Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı (ötenazi)

Şok tabancası (büyük sürüngenlerde)

Uygun tüfek-tabanca ile (deneyimli nişancılar tarafından saha şartlarında)

 

 • KEDİ:

Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı (ötenazi)

Özel ekipmanıyla elektroşok

Beyin sarsıntısı/kafaya darbe (sadece yeni doğanlarda)

Uygun tüfek-tabanca ile (deneyimli nişancılar tarafından saha şartlarında)

 

 • KÖPEK:

Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı (ötenazi)

Özel ekipmanıyla elektroşok

Beyin sarsıntısı/kafaya darbe (sadece yeni doğanlarda)

Uygun tüfek-tabanca ile (deneyimli nişancılar tarafından saha şartlarında)

 

 • TAVŞAN:

Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi dozaşımı (ötenazi)

Boyun Dislokasyonu (1kg. altındaki ve 150gr üstündekilere sakinleştirici verilerek)

Beyin sarsıntısı/kafaya darbe  (1kg. altındaki ve 150gr üstündekilere sakinleştirici verilerek)

 

 • DAĞ GELİNCİĞİ:

Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı (ötenazi)

Özel ekipmanıyla elektroşok

Beyin sarsıntısı/kafaya darbe (sadece yeni doğanlarda)

Uygun tüfek-tabanca ile (deneyimli nişancılar tarafından saha şartlarında)

 

 • TİLKİ:

Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı (ötenazi)

Özel ekipmanıyla elektroşok

Beyin sarsıntısı/kafaya darbe (sadece yeni doğanlarda)

Uygun tüfek-tabanca ile (deneyimli nişancılar tarafından saha şartlarında)

 

 • KANATLI:

Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi dozaşımı (ötenazi)

Özel ekipmanıyla elektroşok

Boyun Dislokasyonu (1kg. altındaki ve 200gr üstündekilere sakinleştirici verilerek)

Beyin sarsıntısı/kafaya darbe (5kg.altındaki kanatlılarda)

Başın Kesilmesi (sadece 250gr altındakilerde)

 

 • KEMİRGEN:

Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi dozaşımı (ötenazi)

Karbondioksit (yalnızca yenidoğan evresinden sonraki kemirgenlerde)

Boyun Dislokasyonu (1kg. altındaki ve 150gr üstündekilere sakinleştirici verilerek)

Beyin sarsıntısı/kafaya darbe (1kg altındaki kemirgenlerde)

Başın kesilmesi (diğer yöntemler mümkün olmadığında)

 

 • BÜYÜK MEMELİLER:

Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi dozaşımı (ötenazi)

Özel ekipmanıyla elektroşok

İnert Gazlar (sadece domuzlarda)

Uygun tüfek-tabanca ile (deneyimli nişancılar tarafından saha şartlarında)

 

 • İNSANDIŞI PRİMATLAR:

Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi dozaşımı (ötenazi)