YÖNETMELİK: Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Dava Açtı.

YÖNETMELİK: Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Dava Açtı.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu, Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açtı. Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesine aykırı maddeler içeren yönetmelikle ilgili ciddi sakınca doğuracak ve çelişkili maddelerin yer aldığı belirtildi.

Anayasa’nın 90. maddesine göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası antlaşmaların kanun hükmünde olduğuna, bu antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümlerinin esas alınacağına işaret edilen dilekçede, “Bu nedenle, davaya konu yönetmelik kanun hükmünde olan Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne aykırı hükümler içeremez” denildi. “Bu nedenle, davaya konu yönetmelik kanun hükmünde olan Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne aykırı hükümler içeremez” denildi.

AA Haberi

admin

Yorumlar kapalı.