“Reddetmedim, profesyonel olmam gerektiğini düşünmüştüm, pişmanım”

Deneye Hayır Derneği’nin yürüttüğü “Eğitimde hayvan deneyleri araştırması” sonuçlandı: Araştırma sonuçlarına göre 26 yanıtlayıcı ulu…

DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ’NDE ÇAĞRIMIZDIR: TBMM, HAYVANLARDAN TARAF OL!

Türkiye’de hayvanlara yönelik şiddet, toplumsal bir gerçeklik. Üstelik bu sistematik şiddet, toplum ve resmî otoriteler tarafından normalleştirilmi…

“Hayvanların var oluş amacının insanlara hizmet etmek olduğu söylendi”

Deneye Hayır Derneği, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde “Eğitimde hayvan deneylerine dair” isimli anketten mini bir analiz yayımlıyor. …

“Dayanamadığım için değil etik bulmadığım için kurbağanın deneyde kullanılacağı derse katılmadım”

Tıp öğrencisi Deniz, kurbağa üzerinde deney yapılacak olan derse neden girmediğini Deneye Hayır Derneği’ne anlattı. Deniz 22 yaşında, Anka…

HAYDOS Barınağı’ndaydık.

Ortaca’daki Hayvan Dostları Derneği (Haydos) ile birlikte gerçekleştirmeyi düşündüğümüz projeleri görüşmek için sevgili Türkan Dağdelen’in kur…

Deneye Hayır Derneği Kuruldu!

Uzun süredir Platform olarak sürdürdüğümüz çalışmalarımızı tüzel kişilik olarak devam ettirme kararı alarak dernekleşme sürecimizi tamamladı…

HADMEK Davasında, Ankara 11. İdare Mahkemesi’ne Ek Beyanda Bulunduk.

Platform olarak, bileşenimiz Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’nin tüzel kişiliği üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı açtığımız Hayvan…

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Toplantısı

Platform olarak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin…

Latte Eve Gidiyor!

Hayvan hakları savunucusu Tolga Öztorun’un hikayeleştirdiği ve Serkan Altuniğne’nin çizgileriyle hayat verdiği Latte Eve Gidiyor, deney laboratuvarında…

HADMEK: Üye Seçimiyle İlgili Duyurudur

07.11.2018, Çarşamba Hayvan Deneyleri Merkezî Etik Kurulu’na, Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği’nin tekrar seçildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. …

HADMEK: Üye Seçimine İtiraz Ediyoruz!

Geçtiğimiz hafta yapılan HADMEK üye seçiminde, yönetmeliğe aykırı olarak Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği, “hayvanlar lehine söz hakkı olan S…

Hayvan Deneylerine Alternatifler: Derleme

Çeviri: Betül Sevinç, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Alternatives to animal testing: A review Sonali K. Doke, Shashikant C. Dhawale Saudi Pharmace…

Hayvan Deneylerine Psikolojik Bir Bakış

Nihan Özant, Psikolog  Einsenstein’a göre sinema çatışmalardan doğar. Filmin belirleyicisi olan bu yapı taşları; iyilik ve kötülüğün, savaş…

Hayvan Deneyleri Yanıltıyor!

Oğuzcan Kınıkoğlu, Dahiliye Uzmanı Tıp fakültesi 1 ya da 2. Sınıftaydım, fizyoloji dersleri alıyorduk. Çok sevdiğim bir fizyoloji hocam vardı, …

Kozmetik Ürün ve İçeriklerinin Hayvanlar Üzerinde Test Edilmesini Yasaklayan Ülkeler

Almanya – 1986 California, ABD – 2002 New Jersey, ABD – 2007 Avrupa Birliği – 2013 Avusturya Belçika Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Çe…

TBMM’de Basın Toplantısı

CHP Milletvekili Melda Onur, bugün TBMM Basın Salonu’nda bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi ve a…

Hindistan, Hayvanlar Üzerinde Test Edilen Kozmetikleri Yasakladı.

Hindistan Sağlık ve Aile Bakanlığı’nın 13 Ekim 2014’te yaptığı açıklamaya göre; 13 Kasım 2014 tarihinden itibaren kozmetik ürünleri hayvanlar üz…

TBMM-ÇEVRE KOMİSYONU: Özel Dosya/Çevre Komisyonu Toplantıları

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değiştirilmesine yönelik olarak Çevre Komisyonu ve Çevre Alt Komisyonu tarafından yapılan tüm toplantılar, …

TBMM-ÇEVRE KOMİSYONU: Hayvanları Koruma Toplantısından “DENEY” Çıktı!

Toplantıda, alt komisyonda şekillenen taslağın maddeleri oylamaya sunuldu ve ilk 5 madde kabul edildi.11 Haziran 2014 tarihinde TBMM Çevre Komisyonu, 5199 …

YÖNETMELİK: Zonguldak “Deneye Hayır!” dedi

Zonguldak Hayvan Hakları Derneği, Türk Tabipleri Birliği’nin 15.02.2014 tarihli yönetmelikle ilgili açtığı davaya müdahil olarak, adliye önünde bir …

YÖNETMELİK: Türk Tabipleri Birliği Dava Açtı.

Türk Tabipleri Birliği, 15 Şubat 2014’te Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esasların…

YÖNETMELİK: Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Dava Açtı.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu, Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve ip…