Deneylerde hayvan kullanacak, deneylerde kullanılmak üzere hayvan üretecek veya tedarik edecek resmi ve özel kuruluşlar, yönetmeliklerde belirtilen şartları sağladıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çalışma izni alırlar. Ardından, kendi yerel etik kurullarını (HADYEK) ve yönergelerini oluşturarak HADMEK’e başvurur ve yönergelerini onaylatırlar.

Bu kuruluşlar, sadece Bakanlıktan aldıkları izinde yer alan hayvan türlerini kullanabilirler. Çalışma izninde, örneğin, kedi olmayan bir kuruluş, kediler üzerinde deney yapamaz. Bunun için, çalışma iznindeki kullanılacak türlerde değişiklik için başvurması ve eklenmesini istediği türe özgü barınma ve bakım şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Bir kuruluş, hem hayvanlar üzerinde deney yapmak, hem bu hayvanları üretmek, hem de tedarik etmek için -yani 3 farklı faaliyet için- ya da bunlardan sadece biri/birkaçı için izin alabilir. Çalışma izninde, hayvan türlerinin yanı sıra, hangi faaliyet için izin aldığına dair bilgi de yer alır.

Çalışma iznini verme, denetleme ve gerekli hallerde bu merkezlerin çalışma iznini durdurma-iptal etme yetkisi, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndadır.

Adana

Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deney Hayvanları Birimi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇÜTF-DETAUM)

Adıyaman

Vetal Hayvan Sağlığı Hizmetleri A.Ş. Deney Hayvanları Birimi

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi

Afyonkarahisar

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Ankara

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Deney Hayvanları ve Araştırma Kısmı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları ve Araştırma Laboratuvarı

Hacettepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi

Başkent Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi

Bilkent Üniversitesi Deney Hayvanları Ünitesi

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Şap Enstitüsü Müdürlüğü Deney Hayvanları Ünitesi

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kobay Deney Hayvanları Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

RSHS Merkez Başkanlığı Serum Üretim ve Deney Hayvanları Üretim Laboratuvarı 1 Nolu Fare Ünitesi

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı Deney Hayvanları Birimi

Saki YENİLLİ Deney Hayvanları Üretim ve Uygulama Laboratuvarı Tic. Ltd.Şti.

S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hüsnü SAKAL Deneysel ve Klinik Uygulama Merkezi

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Deney Hayvanları Bakım ve Deneysel Araştırmalar Ünitesi

ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Deney Hayvanları Ünitesi

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya AD DMBNL Deney Hayvanları Birimi

GATA Fizyoloji Ana Bilim Dalı

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Deney Hayvanı Barınma ve Kullanım Ünitesi

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deneysel Araştırmalar Merkezi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Ünitesi

Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Araştırmalar Laboratuvarı

Antalya

Akdeniz Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akdeniz Su ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Birimi

Akdeniz Su ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Beymelek Birimi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Laboratuvarı

Aydın

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Birimi

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi

Balıkesir

Balıkesir Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim Bakım ve Araştırma Merkezi (BAUNDEHAM)

Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğü Deney Hayvanları Laboratuvarı

Bingöl

Bingöl Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Merkezi (BÜDAM)

Bolu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Deney Hayvanları Birimi

Burdur

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Bursa

Uludağ Üniveristesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Aykut Bolu Deneysel Hayvan Üretim ve Tedarik Merkezi (ABDEHAM)

Çanakkale

Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Ünitesi

Onsekiz Mart Üniversitesi Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Denizli

Pamukkale Üniversitesi Deneysel Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Diyarbakır

Dicle Üniversitesi Prof. Dr. Sabahattin Payzın Sağlık Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜSAM)

Düzce

Düzce Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi

Edirne

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Birimi

Elazığ

Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deneysel Araştrmalar Merkezi

Fırat Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Merkezi (FÜDAM)

Erzurum

Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deney Hayvanları Birimi

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eskişehir

Anadolu Üniversitesi, Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Birimi

Osmangazi Üniversitesi Tıbbi ve Cerrahi Deneysel Araştırma Merkezi (TİCAM)

Gaziantep

Zirve Üniversitesi Deneysel Hayvan Araştırma Merkezi (ZÜHDAM)

Gaziantep Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Merkezi

Giresun

Giresun Üniversitesi Deney Hayvanları Ünitesi

Gümüşhane

Gümüşhane Üniversitesi Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hatay

Mustafa Kemal Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (MKÜDAM)

Isparta

SDÜ Deney Hayvanları Üretimi ve Deneysel Araştırma Laboratuvarı (HÜDAL)

GTHB Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deney Hayvanları Ünitesi

İstanbul

İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırmalar Merkezi (YÜDETAM)

Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deney Hayvanları Ünitesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Deney Hayvanları Laboratuvarı (BEDEHAL)

Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneysel Araştırma ve Beceri Geliştirme Merkezi (BADABEM)

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Deneysel hayvan Üretim ve Bakım Birimi (VİVARİUM)

GATA Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Deneysel Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi-Deney Hayvanları Laboratuvarı (RF Kampüs)

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Araştırma Merkezi (MEDİTAM)

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Deney Hayvanları Merkezi

Üsküdar Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Birimi

CCI İstanbul Teknolojik Hizmetler Ltd.Şti. (COVIDIEN) Deney Hayvanı Laboratuvarı

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayii A.Ş. (At Çiftliği)

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Deney Hayvanı Bakım ve Araştırma Birimi (EDEHAB)

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Deneysel Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi (IDEA)

İstanbul Teknik Üniversitesi BiyoMedTek Deneysel Hayvan Üretim ve Bakım Birimi

Maltepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜDEHAM)

Marmara Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEHAMAR)

İzmir

Dokuz Eylül Üniversitesi Multidisiplin Laboratuvarı Deney Hayvanları Birimi

Ata Fen Vet. Malz. Sat. Paz. San. Tic. A.Ş. Deney Hayvanları Birimi

Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deney Hayvanları Birimi

Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmokinetik Araştırma, Uygulama Merkezi-ARGEFAR-Faz Öncesi Araştırmalar Birimi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Deney Hayvanları Ünitesi

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Deneysel Araştırmalar Birimi

Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deney Hayvanları Laboratuvarı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Deney Hayvanları Ünitesi

Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma Merkezi

Kars

Kafkas Üniversitesi Deney Hayvanları Barındırma,Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kastamonu

Kastamonu Üniversitesi İnebolu Meslek Yüksek Okulu Deney Hayvanları Ünitesi

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Deney Hayvanları Ünitesi

Kayseri

Erciyes Üniversitesi Hasan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi

Erciyes Üniversitesi Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi Transgenik Laboratuvarı Hayvan Bakım Ünitesi

Kırıkkale

Kırıkkale Üniversitesi Hüseyin Aytemiz Deneysel Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Kırklareli

DEHA Deney Hayvanları Üretim Araştırma Geliştirme İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Kırşehir

Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Deney Hayvanları Ünitesi

Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Birimi (DETAB)

TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Transgen ve Deney Hayvanları Laboratuvarı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikofarmakoloji Laboratuvarı

Konya

Necmettin Erbakan Üniversitesi KONÜDAM Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Deney Hayvanı Ünitesi

Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi

Kütahya

Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Yetiştirme ve Uygulama Birimi

Malatya

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırmalar Merkezi

Manisa

Akuakim Medikal Kimyasal İlaç Yem Katkı Hammaddeleri ve Su Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

Celal Bayar Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Bakım, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mersin

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Araştırma Birimi

Mersin Üniversitesi Su Üniversitesi Fakültesi Deney hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Niğde

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Deney Hayvanları Laboratuvarı

Ordu

Ordu Üniversitesi Deney Hayvanları Ünitesi

Rize

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Deney Hayvanları Uygulama Ünitesi

Sakarya

Sakarya Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜTEDAM)

Samsun

Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deney Hayvanları Birimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Siirt

Siirt Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİÜ-DEHAM)

Sinop

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi/Akvaryum Balıkları Yetiştiricilik Ünitesi

Sivas

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Deney Hayvanları Laboratuvarı

Avicenna Aşıları Üretim ve Pazarlama Limited Şirketi Deney Hayvanları Birimi

Şanlıurfa

Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik Madde Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Deney Hayvanları Birimi

Harran Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Tekirdağ

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Deney Hayvanları Laboratuvarı (DEHAL)

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayii A.Ş. Deney Hayvanları Birimi

Tokat

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırma Birimi

Trabzon

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Araştırma Merkezi

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Uşak

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hayvancılık Deneme Ünitesi

Van

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi

Zonguldak

Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi

Son Güncelleme: 01.04.2019