Deneylerde Kullanılan Hayvanlar

Omurgalı veya omurgasız tüm insan-dışı hayvanların kullanılabildiği biyomedikal araştırmalarda en çok şu dokuz tür tercih edilir:

• Fare
• Sıçan
• Kobay
• Suriye/Çin Hamster’ı
• Tavşan
• Köpek
• Kedi
• İnsan-dışı tüm primatlar (maymun türleri)
• Balık

Deneyde kullanılacak tüm hayvanların kayıtlı yasal deney hayvanı üreticisi ve tedarikçilerinden alınmış olması şartı aranır.

Ayrıca ülkemizdeki yasa ve yönetmeliklere göre; hayvan sağlığı ve refahı gibi çalışmalara ihtiyaç duyulması ve çalışmanın amacının sadece bu şekilde gerçekleştirilebileceğine dair bilimsel gerçekler sunulması halinde, kedi-köpek gibi evcil türlerin sokak ya da barınakta yaşayanları deneylerde kullanılabilmektedir.

Deneysel ve bilimsel prosedürlerde kullanılan hayvanlara “deney hayvanı” denmektedir.

Hayvanlar Kaç Kez Denek Olurlar?

Öncesinde bir ya da birkaç deneyde kullanılan hayvan; önceki deneylerin şiddeti hafif veya orta ise genel sağlık durumu tamamen eskiye dönmüşse, yeni deney hafif-orta ya da düzelmez olarak sınıflandırılmış ise veteriner hekim tarafından uygun bulunuyorsa yeniden denek olarak kullanılabilir.

DENEYLERDE KULLANILAN HAYVANLAR NE HİSSEDER?

Yapılan deneyin içeriğine göre; deneyin sonucunu etkileyecek anestezi kullanımına uygunsuz bir durum olmadığı müddetçe deney, genel ya da lokal uyuşturma ile yapılır. Şiddetli ağrılara yol açabilecek uygulamalar, anestezi altında yapılır. Anestezinin geçmeye başlaması durumunda -prosedürün amacına uygun olması şartıyla- ameliyat sırası ya da sonrasında analjeziklerle veya başka ağrı kesici yöntemlerle tedavi edilir. Ancak öncelik prosedürün sağlıklı şekilde yürümesidir, hayvanın yaşadığı acı ya da ıstırap ikinci plandadır.

DENEY SONUNDA NE OLUR?

Deneyin sonunda, veteriner hekimin vereceği karara göre; sağlık durumuna uygun barınma ve bakılma hizmeti sağlanır. Hayvan orta veya şiddetli acı, eziyet, ıstırap yaşıyor ve kalıcı hasar var ise öldürülür.

NASIL ÖLDÜRÜLÜRLER?
HAYVAN TÜRÜ
ÖLDÜRME YÖNTEMİ
BALIK Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı (ötanazi)
Özel ekipmanıyla elektroşok
AMFİBİ Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı (ötanazi)
Özel ekipmanıyla elektroşok
SÜRÜNGEN Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı
Şok tabancası (büyük sürüngenlerde)
Uygun tüfek-tabanca ile (deneyimli nişancılar tarafından saha şartlarında)
KEDİ Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı
Özel ekipmanıyla elektroşok
Beyin sarsıntısı/kafaya darbe (sadece yeni doğanlarda)
Uygun tüfek-tabanca ile (deneyimli nişancılar tarafından saha şartlarında)
KÖPEK Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı
Özel ekipmanıyla elektroşok
Beyin sarsıntısı/kafaya darbe (sadece yeni doğanlarda)
Uygun tüfek-tabanca ile (deneyimli nişancılar tarafından saha şartlarında)
TAVŞAN Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı
Boyun Kırma (1kg. altındaki ve 150gr üstündekilere sakinleştirici verilerek)
Beyin sarsıntısı/kafaya darbe ( “ )
DAĞ GELİNCİĞİ Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı
Özel ekipmanıyla elektroşok
Beyin sarsıntısı/kafaya darbe (sadece yeni doğanlarda)
Uygun tüfek-tabanca ile (deneyimli nişancılar tarafından saha şartlarında)
TİLKİ Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı
Özel ekipmanıyla elektroşok
Beyin sarsıntısı/kafaya darbe (sadece yeni doğanlarda)
Uygun tüfek-tabanca ile (deneyimli nişancılar tarafından saha şartlarında)
KANATLI Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı
Özel ekipmanıyla elektroşok
Boyun Kırma (1kg. altındaki ve 200gr üstündekilere sakinleştirici verilerek)
Beyin sarsıntısı/kafaya darbe (5kg.altındaki kanatlılarda)
Başın Kesilmesi (sadece 250gr altındakilerde)
KEMİRGEN Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı
Karbondioksit (yalnızca yenidoğan evresinden sonraki kemirgenlerde)
Boyun Kırma (1kg. altındaki ve 150gr üstündekilere sakinleştirici verilerek)
Beyin sarsıntısı/kafaya darbe (1kg altındaki kemirgenlerde)
Başın kesilmesi (diğer yöntemler mümkün olmadığında)
BÜYÜK MEMELİ HAYVANLAR Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı
Özel ekipmanıyla elektroşok
İnert Gazlar (sadece domuzlarda)
Uygun tüfek-tabanca ile (deneyimli nişancılar tarafından saha şartlarında)
İNSAN-DIŞI PRİMATLAR Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı
error: Content is protected !!