Deneye Hayır Derneği, hayvanlar üzerinde yapılan deneylere alternatif bilimsel yöntemlerin kullanılarak hayvan kullanımının son bulması için her türlü sivil toplum ve savunuculuk faaliyetinde bulunmak, toplumu hayvan deneyleri konusunda bilgilendirmek ve deneylerde kullanılan hayvanlar ile haklarını korumak amacı ile kurulmuştur.

Misyon

Dernek; hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin sonlanması, alternatif bilimsel yöntemlerin yaygınlaşması, toplumun hayvan deneyleri konusunda bilgilendirilmesi ve deneylerde istismar edilen tüm hayvanların haklarının gözetilmesi için karar alma ve yasa yapım süreçlerine katkıda bulunur, kamu ve sivil toplumla iş birliği yapar.

Vizyon

Hayvanların deneylerde kullanılmadığı, esaret altında tutulmadığı; alternatif bilimsel yöntemlerin kullanıldığı; bilim politikaları ve uygulamalarının, tüm türleri gözetecek ve kapsayacak, öldürmeyi değil yaşatmayı odak alacak şekilde üretildiği bir dünyadır.

Deneye Hayır Derneği, Uluslararası İnsancıl Eğitim Ağı (InterNICHE) partner organizasyonudur.