HADMEK Davasında, Ankara 11. İdare Mahkemesi’ne Ek Beyanda Bulunduk.

Platform olarak, bileşenimiz Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’nin tüzel kişiliği üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı açtığımız Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu’ndaki usulsüz üye seçiminin yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli davada bugün ek beyanda bulunduk.

Tarım ve Orman Bakanlığı, deneylerin kalitesini arttırmak amacıyla kurulmuş olan ve hayvan deneyleri ile menfaat ilişkisi bulunan bir derneğin, HADMEK’te “hayvanları korumaya yönelik STK temsilcisi” sıfatı ile bulunmasını hala savunuyor.

Bakanlığın savunmasını ikinci kez alan Ankara 11. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebimizi yakında karara bağlayacak.

error: Content is protected !!