HADMEK: Üye Seçimine İtiraz Ediyoruz!

Geçtiğimiz hafta yapılan HADMEK üye seçiminde, yönetmeliğe aykırı olarak Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği, “hayvanlar lehine söz hakkı olan STK” olarak kurula yeniden seçilmiştir. Kuruluş amacı hayvan deneylerini geliştirmek olan bir sivil toplum kuruluşunun bu görev için seçilmesi, Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe aykırıdır ve kabul edilemez bir durumdur.

HADMEK (Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu), görev ve yetkileri ilgili  Yönetmelik ile belirlenmiş, 3 ayda bir Bakanlık başkanlığında toplanan 21 kişilik kuruldur ve şu üyelerden oluşur:

• Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü (daimi üye)
• Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı (daimi üye)
• Doğa Koruma ve Milli Parklar Daire Başkanı (daimi üye)
• Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü (daimi üye)
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinden bir üye (daimi üye)
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan üç temsilci
• Sağlık Bakanlığı’ndan üç temsilci
• Veteriner Fakültelerinden üç öğretim üyesi
• Tıp Fakültelerinden üç öğretim üyesi
• Türk Tabipleri Birliği’nden bir temsilci
• Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden bir temsilci
• TÜBİTAK’tan bir Veteriner Hekim Temsilci
• Hayvanları Korumaya Yönelik Sivil Toplum Örgütlerinden bir üye

Daimi üyeler dışında, Bakanlık tarafından atanan üyelerin görev süresi 4 yıldır ve geçtiğimiz 4 yıllık dönemde, “hayvanları korumaya yönelik sivil toplum örgütlerinden bir üye” olarak Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği temsilcisi görev yapmıştır.

Kuruluş amaçlarından biri “hayvan deneylerinde kalite ve güvenilirliği artırmak” olan ve faaliyet konuları arasında “hayvan üretim laboratuvarı açmak” olan bir derneğin, hayvanlar üzerinde yapılan deneyler konusunda kayıtsız şartsız hayvandan taraf olmasını beklemek imkansızdır.

Tam da bu sebeple, görev süresi biten bu derneğin yerine seçilecek bir temsilci için hayvan hakları alanında çalışan dernek ve meslek örgütleri 4 aday göstermiş ve bu adaylarda mutabık kalındığı yüzyüze yapılan görüşmelerde açıkça ifade edilmiş, Bakanlık tarafından çıkartılan yönetmeliğe göre de, geçmiş dönemde görev yapan derneğin bu göreve uygun olmadığı gerekçeleriyle anlatılmıştır.

Temsilci adayı gösteren örgütler: Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Kurulu, Hayvanlara Adalet Derneği, Hayvan Hakları Konfederasyonu, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’dir ve hepsinin faaliyet konusu “hayvan hakları”dır.

Tüm bu açıklama, haklı talep ve çok açık olan yönetmeliğe rağmen, hayvanları korumaya yönelik sivil toplum örgütü temsilcisi olarak yeniden aynı derneğin tercih edildiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Hekimler, veteriner hekimler, Bakanlık yetkililerinden oluşan YİRMİ BİR kişilik bir kurulda, hayvanları temsil eden BİR kişiye dahi sıcak bakılmaması; hayvan hakları mücadelesinin yok sayılması, çok sesliliği engelleme ve hayvan korumacılara tahammülsüzlüğün açık bir göstergesidir.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle ilgili yasal düzenlemesi bulunan ülkelerin hiçbirinde, deney karşıtı bir örgüt temsilcisinin bulunmadığı ya da hayvanlar adına konuşma hakkının engellendiği üst yapıları göremeyiz. Ülkemizde hayvanlar üzerinde yapılan bilimsel ve deneysel çalışmaları düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş yapılar var ise, buralarda hayvan hakları alanında çalışan örgüt temsilcilerinin olmaması da kaçınılmazdır.

Bu noktada; yapılan seçimi, Yönetmeliğe ve kurulun var oluş amacına tümden aykırı olduğundan ötürü kabul etmemiz mümkün değildir, bu kararın yeniden değerlendirilmemesi durumunda kanunların izin ve imkan verdiği ölçüde gerekli başvuru ve itirazları yaparak konuyu yargıya taşıyacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.

DENEYE HAYIR PLATFORMU

error: Content is protected !!