TBMM-ÇEVRE KOMİSYONU: Hayvanları Koruma Toplantısından “DENEY” Çıktı!

TBMM-ÇEVRE KOMİSYONU: Hayvanları Koruma Toplantısından “DENEY” Çıktı!

Toplantıda, alt komisyonda şekillenen taslağın maddeleri oylamaya sunuldu ve ilk 5 madde kabul edildi.11 Haziran 2014 tarihinde TBMM Çevre Komisyonu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısını görüşmek üzere toplandı.

Daha önce 5199 sayılı kanunda yer almayan “Hayvan Deneyleri”, bu yeni taslakta 4. madde olarak yer alınca, toplantıda bulunan Ankara Veteriner Hekimler Odası,  Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu maddeye itiraz ederek Şubat 2014’te Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından onaylanan deney yönetmeliğinin iptali için Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere Baro Hayvan Hakları Komisyonları ve Sivil Toplum Örgütlerinin açtığı ve devam eden iptal davalarını hatırlattılar.

Ayrıca Hayvan Hakkı Savunucuları, hayvan deneylerini yapan iki meslek grubu olan tabipler ve veteriner hekimlerin buna karşı çıkmasına rağmen yönetmeliğin savunulması ve 5199 sayılı kanunun ruhuna aykırı olan bu yeni maddenin eklenmesini, bilimsel ilerlemeden çok, sadece akademik kariyer için hayvanların öldürülmesinin kabul edilemeyeceğini belirttiler.

Fakat yapılan oylama sonucunda, yapılan itirazlara rağmen madde oy çokluğu ile kabul edildi.

CHP Milletvekili Melda Onur, bu maddeyle ilgili muhalefet şerhi düştü.

Bir sonraki toplantı, 19 Haziran 2014’te yapılacak.
TBMM Toplantı Haberi

admin

Yorumlar kapalı.