Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HADMEK) 21 üyeden oluşan, deneylerde hayvanların kullanılmasına dair ilkeleri belirleyen bir kurul. Mevzuata göre 21 üyeden biri “hayvanları koruma alanında çalışan bir sivil toplum örgütü temsilcisi” olmalı. Ancak Bakanlık 4’er yıllık iki dönemde de üye seçiminde usulsüzlük yaparak, hayvan deneylerinden menfaat elde eden, hayvan haklarıyla hiçbir ilgisi olmayan Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği’ni seçti.

Bunun üzerine 2018 yılında Ankara 11. İdari Mahkemesi’nde açılan davada “hukuka uyarlılık yok” kararı çıkmıştı. Dava sonucunu Bakanlık istinafa taşıdı, istinaf mahkemesi daha önce verilen kararı onadı. Böylece 3 yıldır verdiğimiz mücadeleyi kazandık ve bu güzel haberi geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştık.

Geçen hafta Bakanlığa “mahkeme kararına uyup uymayacaklarını”, “şu anki STK temsilcisinin kim olduğunu” sorduk. Yaban Hayatı Daire Başkanlığı’nın verdiği cevap ise büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Verilen cevapta HADMEK’in çalışma usul ve esasları ile ilgili mevzuatın değiştirildiği, sürecin devam ettiği belirtiliyordu.

Bakanlık yıllarca süren mücadele sonucu elde ettiğimiz bu kazanımı yönetmelik değişikliği ile yok etmeye çalışıyor. Yönetmelik taslağı elimizde değil ancak bugüne kadar yaşadığımız deneyimler neticesindeki öngörümüz “hayvanları koruma alanında çalışan bir sivil toplum örgütü temsilcisi” ibaresinin değiştirilerek, kurulun hayvanları savunacak kişilere kapatılacağı.

Laboratuvarlarda kapalı kapılar ardında korkunç işkencelere maruz bırakılan hayvanların yaşadıklarını göstermek ve kurulun aldığı kararların şeffaflığı için bu kurulda hayvanları koruyan bir STK olmak zorunda!

İstediği olmadığında yasaları eğip bükerek kazanmaya çalışan kurumların bu keyfi uygulamaları bir devlet kültürü haline geldi. Bu kültür hayvanları, doğayı, insanları yok ediyor. Artık yetmedi mi?

21 kişilik kurulda hayvanların sesi olacak bir kişiye bile tahammülü olmayan bu hayvan düşmanı yapıya karşı verdiğimiz mücadele devam edecek.

error: Content is protected !!