TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Toplantısı

Platform olarak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nda Hayvan Deneyleri ile ilgili bilgilendirici sunum yapılarak mevcut sorunların çözümüne dair öneri ve talepler dile getirildi.

Uzm.Dr. Oğuzcan Kınıkoğlu, veteriner sağlıkçı Burak Özgüner ve Yağmur Özgür Güven, deneylerde kullanılan hayvanlar adına söz alarak, şu konu başlıklarıyla ilgili konuşmalar yaptılar:

  • Eğitimde Hayvan Kullanımı
  • Vicdani Ret Hakkı ve Alternatif Yöntemler
  • Hayvan Deneyleri Yerel ve Merkezi Etik Kurullarıyla İlgili Sorunlar
  • Türkiye’deki Çalışma İzinli Deney Merkezleri ve Hayvan Kullanım Oranları

Ayrıca komisyona, mevcut durumu, öneri ve talepleri özetleyen ayrıntılı bir rapor da sunuldu.

30 Mayıs 2019 tarihli Komisyon toplantı tutanağına buradan ulaşabilirsiniz (PDF)

error: Content is protected !!