Derneğimiz başkan ve başkan yardımcısı Yağmur Özgür Güven ve Oğuzcan Kınıkoğlu, Ak Parti Grubu’nun ev sahipliğinde yapılan TBMM’deki toplantıya Hayvan Hakları Yasama ve İzleme Delegasyonu Temsil Heyeti ile birlikte katılarak, yasa teklifinde hayvan deneyleriyle ilgili olması gereken madde ve değişiklik önerilerini anlattılar.

Ayrıca partneri olduğumuz Uluslararası İnsancıl Eğitim Ağı InterNICHE’nin yolladığı, eğitimde hayvan yerine kullanılabilecek alternatif eğitim materyallerini de vekillere tanıttılar.

Çıkacak olan yasada:
Hayvan Deneyleri maddesine “sokak ya da bakımevindeki kedi köpekler üzerinde hiçbir durum, şart ve koşulda deney yapılamaz” maddesinin eklenmesi, eğitimde ve akademik yükselmede canlı hayvan kullanımının yasaklanması ve Hayvanların Yuvalandırılması ve Bakımı başlıklı maddeye de ilgili yönetmeliklerde geçen ancak uygulanmayan “Aile Yanına Verme Programları”nın uygulanması ibaresinin eklenmesi talep edildi.

Ulusal çapta faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum örgütünün katıldığı toplantıda, yeni çıkacak kanunla ilgili talep ve görüşler dile getirildi.

error: Content is protected !!