Didim Belediyesi 4 Aralık’ta gerçekleşen Belediye Meclis Toplantısı’nda, belediyenin korumakla yükümlü olduğu hayvanları hiçbir şekilde denek olarak laboratuvarlara göndermeyeceğine yönelik bir karar çıkardı.

Karara göre, belediye sokak ve barınaklarında yaşayan hiçbir hayvan, hayvan deneylerinde kullanılmak amacıyla hayvan deneyi yapan laboratuvarlara verilmeyecek.

Karar, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin sonlandırılması ve alternatif bilimsel yöntemlerin yaygınlaştırılması adına faaliyet yürüten Deneye Hayır Derneği’nin “Deneysiz Belediye” projesi kapsamında Meclis gündemine girdi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Meclis’e ek gündem olarak sunduğu maddeyle ilgili olarak, bakımevi ya da sokakta yaşamını devam ettirmeye çalışan hayvanların da yerel yönetimler tarafından denek olarak laboratuvarlara gönderilmesinin toplum vicdanında kabul görebilecek bir eylem olamayacağını belirterek şunları söyledi: “Yerel yönetimlerin kendilerine ait bakımevi ya da sokakta yaşamını devam ettirmeye çalışan hayvanların da yerel yönetimler tarafından denek olarak laboratuvarlara gönderilmesi, toplum vicdanında kabul görebilecek bir eylem olamaz.

Yerel yönetimlerin kendilerine ait bakımevi, barınak ve rehabilitasyon merkezlerinden, talep edildiğinde resmi ve özel kurumlara denek olmak üzere hayvan temin etme zorunluluğu yoktur; bu tip bir uygulama Belediye inisiyatifindedir.

Dolayısıyla, korumakla yükümlü olduğumuz hayvanların, ölüme ve işkenceye terkedileceğini bile bile, hiçbir şekilde denek olarak laboratuvarlara verilmeyeceğini, bir ‘hayvan haklarına saygı ilkesi’ olarak benimseyerek bu yöndeki bir kararın Belediye Meclisi’nden çıkartılması, Türkiye’de bir ilk ve diğer tüm yerel yönetimlere örnek olacaktır.”

Türkiye’de bir ilk

Daha önce Barselona’dan sonra dünyada ikinci olarak Vegan Dostu Kent olma kararı alan ve bu hususta çalışmalar yapan Didim Belediyesi, “Deneysiz Belediye” kararının Meclis’te alınmasıyla yeni bir ilke imza attı. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Hayvan hakları mücadelesi konusunda bir farkındalık yaratmak adına ‘Vegan Dostu Kent’ olma idealiyle yola çıktık, kanun ve yönetmeliklerin bize imkân verdiği doğrultuda adımlar atıyoruz. Bu karar samimiyetimizin bir göstergesidir. Destek veren meclis üyesi arkadaşlarıma ve Deneye Hayır Derneği’ne teşekkür ediyorum. Bu projeye birlikte başladığımız ve yakın zamanda kaybettiğimiz hayvan özgürlüğü aktivisti genç arkadaşımız Burak Özgüner’i de bu vesileyle bir kez daha anıyorum” dedi.

“Deneysiz Belediye” hakkında

Deneye Hayır Derneği’nin “Deneysiz Belediye” projesi, sokakta ya da barınakta yaşayan hayvanların; onların bakım, tedavi ve korunması ile yükümlü olan yerel yönetimler tarafından denek olarak laboratuvarlara gönderilmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekiyor.

Deneye Hayır Derneği Başkanı Yağmur Özgür Güven, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ‘Deneyde kullanılan ya da kullanılacak olan hayvan’ tanımının muğlaklığına dikkat çekiyor.

Güven, “Yürürlükteki mevzuat, kedi ve köpekler üzerinde deneysel çalışmalar yapılmasını yasaklıyor. Ancak Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 11’inci maddesinin c bendi bu konuya ilişkin bazı istisnai durumlar tanımlıyor. Bu istisnalar ‘başıboş’ kedi ve köpekler üzerinde deneysel çalışma yapılmasını bazı kriterlere bağlı olarak mümkün kılıyor” diyor.

Daha önce bazı belediyelerin korumakla yükümlü olduğu evcil hayvanları laboratuvara deney amaçlı gönderdiğini hatırlatan Güven, “Örneğin Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü,  bir doktorun, tıpta uzmanlık tezinde kullandığı köpeklerin bir büyükşehir belediyesi bakımevinden tedarik ettiğini doğruladı. Bu proje ile amacımız sorumlulukları arasında hayvanları koruma da dâhil olan yerel yönetimlerin hayvanları laboratuvarlara göndermesinin önüne geçmek” dedi.

Güven tüm belediyeleri “Deneysiz Belediye” olmaya davet ediyor.

error: Content is protected !!