Deneye Hayır Derneği’nin çalışma amaç ve ilkelerini benimseyen, bu konuda çalışmak ya da destek vermek isteyen fiil ehliyetine sahip herkes üyelik başvurusunda bulunabilir.

Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir.

Üyelik başvurusu için, ÜYE BAŞVURU FORMU‘nun eksiksiz şekilde doldurularak ve imzalanarak info@deneyehayir.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

En geç bir ay içinde, başvuruda bulunan kişiye üyeliğinin kabulü veya reddi bildirilecektir.

Üyeliğin kabulünün bildirilmesinin ardından, derneğin banka hesabına tüzüğümüzde belirtilen yıllık üyelik aidatının yatırılması gerekmektedir.