Yıllık İstatistikler

2010: 270,307

AMACA GÖRE ORANLAR

Hayvanların kullanım amacına göre dağılımlarına baktığımızda %42.70 (115,417) oran ile ‘Temel Biyolojik Araştırmalar’ birinci sırada. Tıbbi ürün ve cihazların araştırılması 15,625; veteriner hekimlik alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü 15,204; hastalık tanısı 15,525; eğitim 9,418; toksikoloji ve güvenlik değerlendirmeleri 14,502; diş hekimliği ve tıp alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü 699.

Raporda ‘diğer amaçlar’ olarak geçen 30,371 (%11.24) hayvan ve kullanım amacı belirtilmemiş ayrıca 53,546 (%19,81) hayvanın hangi çalışmalarda kullanıldığına dair bilgi sahibi olamıyoruz.

* Bu verilerin kaynağı Tarım ve Orman Bakanlığı’dır.

HAYVAN TÜRÜNE GÖRE ORANLAR
TÜR
HAYVAN SAYISI
Fare 61,895
Balık 55,275
Kanatlılar 42,989
Sıçan 38,181
Sığır 22,801
At, eşek ve melez soyları 21,117
Koyun 12,060
Tavşan 3,858
Köpek 2,419
Keçi 2,403
Kobay 2,099
Bıldırcın 2,050
Amfibi 1,236
Hamster 590
Kedi 550
Sürüngen 343
Domuz 145
Diğer Kemirgenler 142
Diğer Memeliler 104
Gelincik 50

2011: 201,606

AMACA GÖRE ORANLAR

Hayvanların kullanım amacına göre dağılımlarına baktığımızda, %48.72 (98.232) ile ‘Temel Biyolojik Araştırmalar’ birinci sırada. Toksikoloji ve güvenlik değerlendirmeleri için 18,100; veteriner hekimlik alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 17,657; tıbbi ürün ve cihazların araştırılması için 11,896; diş hekimliği ve tıp alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 3,491; hastalık tanısı için 2,600; eğitim için 2,589 hayvan deneylerde kullanılmış.

Raporda ‘diğer amaçlar’ için kullanılan hayvan sayısı da 6,215 olarak belirtilmiş ve geriye kalan 40,826 hayvanın ise ne amaçla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi verilmiyor.

* Bu verilerin kaynağı Tarım ve Orman Bakanlığı’dır.

HAYVAN TÜRÜNE GÖRE ORANLAR
TÜR
HAYVAN SAYISI
Balık 50,035
Fare 49,931
Sıçan 38,481
Kanatlılar 30,597
Sığır 8,551
Koyun 5,299
Bıldırcın 3,774
Keçi 2,987
Köpek 2,827
Kobay 2,056
Kedi 1,459
At, eşek ve melez soyları 593
Amfibi 471
Diğer Kemirgenler 372
Sürüngen 205
Diğer Etoburlar 64
Diğer Memeliler 37
Domuz 26
Tavşan 1
Gelincik 1
error: Content is protected !!