Yıllık İstatistikler

2012: 173,152

AMACA GÖRE ORANLAR

Bu hayvanların kullanım amacına göre dağılımlarına baktığımızda, %53.07 (91,900) ile ‘Temel Biyolojik Araştırmalar’ birinci sırada. Hastalık tanısı için 18,649; veteriner hekimlik alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 16,380; tıbbi ürün ve cihazların araştırılması için 10,873; toksikoloji ve güvenlik değerlendirmeleri için 8,845; eğitim için 4,712; diş hekimliği ve tıp alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 583 hayvan kullanılmış ve ‘diğer amaçlar’ olarak belirtilen sayı da 11,250.

Raporda, toplam hayvan sayısından geriye kalan 9,960 hayvanın hangi amaçla kullanıldığı belirtilmemiş.

* Bu verilerin kaynağı Tarım ve Orman Bakanlığı’dır.

HAYVAN TÜRÜNE GÖRE ORANLAR
TÜR
HAYVAN SAYISI
Balık 54,039
Sıçan 37,433
Kanatlılar 28,335
Fare 25,773
Koyun 4,532
Sığır 4,340
Keçi 3,247
Bıldırcın 3,214
Tavşan 3,036
Köpek 2,415
Amfibi 2,135
Diğer Kemirgenler 1,705
Kobay 1,519
Kedi 952
Domuz 154
At, eşek ve melez soyları 153
Sürüngen 110
Diğer Memeliler 50
Hamster 10

2013: 167,634

AMACA GÖRE ORANLAR

Bu hayvanların kullanım amacına göre dağılımlarına baktığımızda, %39.08 (65.511) ile ‘Temel Biyolojik Araştırmalar’ birinci sırada. Hastalık tanısı için 16,803; veteriner hekimlik alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 9.969; tıbbi ürün ve cihazların araştırılması için 5,410; toksikoloji ve güvenlik değerlendirmeleri için 3,630; eğitim için 3,047; diş hekimliği ve tıp alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 28 hayvan kullanılmış ve ‘diğer amaçlar’ olarak belirtilen sayı da 11,625.

Raporda, toplam hayvan sayısından geriye kalan 51,611 hayvanın -ki %30.79 gibi büyük bir oran- hangi amaçla kullanıldığı belirtilmemiş.

* Bu verilerin kaynağı Tarım ve Orman Bakanlığı’dır.

HAYVAN TÜRÜNE GÖRE ORANLAR
TÜR
HAYVAN SAYISI
Sıçan 56,730
Fare 36,087
Balık 30,226
Kanatlılar 17,519
Koyun 7,727
Sığır 5,738
Tavşan 3,360
Keçi 2,434
Amfibi 1,834
Köpek 1,675
Kobay 1,367
Bıldırcın 722
Sürüngen 680
Kedi 550
Hamster 312
Diğer Kemirgenler 273
Diğer Memeliler 157
Domuz 143
At, eşek ve melez soyları 100
error: Content is protected !!