Yıllık İstatistikler

2014: 213,366

AMACA GÖRE ORANLAR

Bu hayvanların kullanım amacına göre sıralamada ilk sırada %51.61 (110,109) ile ‘Temel Biyolojik Araştırmalar’ yer alıyor. Hastalık tanısı için 24,952; tıbbi ürün ve cihazların araştırılması için 13,677; toksikoloji ve güvenlik değerlendirmeleri için 6,894; veteriner hekimlik alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 3,398; eğitim için 3,178 ve ‘diğer amaçlar’ için 19,150 hayvan kullanılmışken, diş hekimliği ve tıp alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü amacıyla hiç hayvan kullanılmamış.

Bu amaçlar dışında kullanılan ve raporda kullanım amacı belirtilmeyen hayvan sayısı: 32,008.

* Bu verilerin kaynağı Tarım ve Orman Bakanlığı’dır.

HAYVAN TÜRÜNE GÖRE ORANLAR
TÜR
HAYVAN SAYISI
Sıçan 63,144
Balık 45,894
Kanatlılar 30,639
Fare 30,379
Koyun 10,112
Sığır 8,931
Keçi 5,500
Bıldırcın 5,481
Amfibi 4,890
Tavşan 4,266
Kobay 1,444
Köpek 1,045
Domuz 377
Diğer Kemirgenler 364
Hamster 266
At, eşek ve melez soyları 216
Diğer Etoburlar 172
Kedi 165
Diğer Memeliler 49
Sürüngen 32

2015: 386,745

AMACA GÖRE ORANLAR

2015 yılında hayvanların kullanım amacına göre sıralamada %42.41 (164,023) oranla ‘Diğer Amaçlar’ ilk sırada yer alıyor. Sırasıyla diğer amaçlar: temel biyolojik araştırmalar için 136,117; hastalık tanısı için 19,879; tıbbi ürün ve cihazların araştırılması için 11,287; veteriner hekimlik alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 6,182; toksikoloji ve güvenlik değerlendirmeleri için 4,983; eğitim için 3,191 ve diş hekimliği ve tıp alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 210 hayvan.

Geriye kalan 40,873 hayvanın hangi amaçla kullanıldığına dair raporda herhangi bir bilgi yer almıyor.

* Bu verilerin kaynağı Tarım ve Orman Bakanlığı’dır.

HAYVAN TÜRÜNE GÖRE ORANLAR
TÜR
HAYVAN SAYISI
Balık 216,418
Sıçan 60,036
Fare 42,403
Diğer Kanatlılar 36,922
Sığır 7,537
Tavşan 5,795
Bıldırcın 4,502
Koyun 4,057
Kobay 1,726
Amfibi 1,317
Keçi 1,264
Diğer Kemirgenler 633
Domuz 377
Diğer Kemirgenler 364
Domuz 565
Sürüngen 280
At, eşek ve melez soyları 146
Hamster 34
Diğer Memeliler 19
Diğer Etoburlar 4

Deneylerde kullanılan 3,087 hayvanın hangi türe ait olduğu raporda belirtilmemiş.

error: Content is protected !!