Türkiye'deki Deney Merkezleri

2016: 451,914

AMACA GÖRE ORANLAR

Hayvanların kullanım amacına göre dağılımlarına baktığımızda, ikinci sırada %35.33 (159,652) ile temel biyolojik araştırmalar var. Diğerleri sırasıyla şu şekilde: tıbbi ürün ve cihazların araştırılması için 17,690; veteriner hekimlik alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 15,453; hastalık tanısı için 12,881; ‘diğer amaçlar’ için 9,307; eğitim için 3,029; toksikoloji ve güvenlik değerlendirmeleri için 2,902; diş hekimliği ve tıp alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 414 hayvan kullanılmış.

%51.02’lik yüzde ile en büyük orana sahip olan, geriye kalan 230,586 hayvanın hangi amaçlarla kullanıldığı raporda belirtilmiyor. 2016 yılı için deneylerde kullanılan toplam hayvan sayısı 451,914 iken, seçilmiş amaçlara göre hayvan kullanımı çizelgesindeki toplam rakam 221,328 olarak belirtilmiş.

* Bu verilerin kaynağı Tarım ve Orman Bakanlığı’dır.

HAYVAN TÜRÜNE GÖRE ORANLAR
TÜR
HAYVAN SAYISI
Balık 249,213
Kanatlılar 73,635
Sıçan 62,620
Fare 27,359
Koyun 10,152
Bıldırcın 9,566
Sığır 7,587
Tavşan 3,140
Keçi 2,272
Kobay 1,299
Sürüngen 880
Diğer Kemirgenler 629
Amfibi 475
Diğer Memeliler 226
At, eşek ve melez soyları 207
Domuz 176
Diğer Etoburlar 14

Raporda, geriye kalan 2,464 hayvanın türüne dair bilgi verilmemiştir.

2017: 265,109

AMACA GÖRE ORANLAR

Bakanlığın 2017 raporunda, seçilmiş amaçlarla deneylerde kullanılan hayvan sayıları belirtilmemiş.

* Bu verilerin kaynağı Tarım ve Orman Bakanlığı’dır.

HAYVAN TÜRÜNE GÖRE ORANLAR
TÜR
HAYVAN SAYISI
Balık 132,498
Sıçan 39,406
Diğer Kanatlılar 23,700
Fare 22,884
Keçi 14,345
Koyun 8,781
Bıldırcın 8,289
Sığır 6,703
Kobay 3,290
Tavşan 2,494
Amfibi 1,004
Diğer Kemirgenler 636
Domuz 485
Sürüngenler 334
Diğer Memeliler 198
At, eşek ve melez soyları 52
Hamster 10

 

error: Content is protected !!