Aşağıdaki veriler, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu Yıllık Faaliyet Raporlarından alınmıştır.

2010

Deneylerde Kullanılan Toplam Hayvan Sayısı:    270,307

Kullanılan hayvan türüne göre dağılımlara baktığımızda, en çok kullanılan hayvan türü %22.90 (61,895) ile fare. Bunu, %20.45 (55,275) ile balık ve %15.90 (42,989) ile kanatlılar takip ediyor. Kullanım oranına göre diğer türler de şu şekilde: sıçan 38,181; sığır 22,801; at eşek ve melez soyları 21,117; koyun 12,060; tavşan 3,858; köpek 2,419; keçi 2,403; kobay 2,099; bıldırcın 2,050; amfibi 1,236; hamster 590; kedi 550; sürüngen 343; domuz 145; diğer kemirgenler 142; diğer memeliler 104 ve gelincik 50.

Bu hayvanların kullanım amacına göre dağılımlarına baktığımızda ise, %42.70 (115,417) oran ile ‘Temel Biyolojik Araştırmalar’ birinci sırada. Tıbbi ürün ve cihazların araştırılması 15,625; veteriner hekimlik alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü 15,204; hastalık tanısı 15,525; eğitim 9,418; toksikoloji ve güvenlik değerlendirmeleri 14,502; diş hekimliği ve tıp alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü 699; raporda ‘diğer amaçlar’ olarak geçen 30,371 (%11.24) hayvan ve kullanım amacı belirtilmemiş 53,546 (%19,81) hayvanın hangi çalışmalarda kullanıldığına dair bilgi sahibi olamıyoruz.

2011

Deneylerde Kullanılan Toplam Hayvan Sayısı:  201,606

Kullanılan hayvan türüne göre dağılımlara baktığımızda, en çok kullanılan hayvan türü %24.82 (50,035) oran ile balık ve bunu %24.77 ile fare (49,931), %19.09 (38,481) ile sıçan izliyor. Kullanım oranına göre diğer türler de şu şekilde: kanatlılar 30,597; sığır 8,551; koyun 5,299; bıldırcın 3,774; keçi 2,987; köpek 2,827; kobay 2,056; kedi 1,459; at eşek ve melez soyları 593; amfibi 471; diğer kemirgenler 372; sürüngen 205; diğer etoburlar 64; diğer memeliler 37; domuz 26; tavşan 1 ve gelincik 1. Raporda, 3,839 hayvanın türüne ait bilgi verilmemiş.

Genellikle dermatolojik ve oftalmolojik testlerde standart tür olarak kullanılan tavşanın bir önceki yıl 3,858 olan kullanım sayısının 2011 yılında sadece 1 olması ve bir önceki yıl 590 hamster kullanılmışken bu yıl deneylerde hiç hamster kullanılmamış olması, 2011’e ait verilerde göze çarpıyor.

Bu hayvanların kullanım amacına göre dağılımlarına baktığımızda ise, %48.72 (98.232) ile ‘Temel Biyolojik Araştırmalar’ gene birinci sırada. Toksikoloji ve güvenlik değerlendirmeleri için 18,100; veteriner hekimlik alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 17,657; tıbbi ürün ve cihazların araştırılması için 11,896; diş hekimliği ve tıp alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 3,491; hastalık tanısı için 2,600; eğitim için 2,589 hayvan deneylerde kullanılmış. Raporda ‘diğer amaçlar’ için kullanılan hayvan sayısı da 6,215 olarak belirtilmiş ve geriye kalan 40,826 hayvanın ise ne amaçla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi verilmiyor.

2012

Deneylerde Kullanılan Toplam Hayvan Sayısı:  173,152

Kullanılan hayvan türüne göre dağılımlara baktığımızda en çok kullanılan hayvan türleri: %31.21 (54,039) ile balık, %21.62 (37,433) ile sıçan ve %16.46 (28,335) ile kanatlılar. Kullanım oranına göre diğer türler de sırasıyla şu şekilde: fare 25,773; koyun 4,532; sığır 4,340; keçi 3,247; bıldırcın 3,214; tavşan 3,036; köpek 2,415; amfibi 2,135; diğer kemirgenler 1,705; kobay 1,519; kedi 952; domuz 154; at eşek ve melez soyları 153; sürüngen 110; diğer memeliler 50 ve hamster 10.

Bu hayvanların kullanım amacına göre dağılımlarına baktığımızda ise, %53.07 (91,900) ile ‘Temel Biyolojik Araştırmalar’ yeniden birinci sırada. Hastalık tanısı için 18,649; veteriner hekimlik alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 16,380; tıbbi ürün ve cihazların araştırılması için 10,873; toksikoloji ve güvenlik değerlendirmeleri için 8,845; eğitim için 4,712; diş hekimliği ve tıp alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 583 hayvan kullanılmış ve ‘diğer amaçlar’ olarak belirtilen sayı da 11,250. Raporda, toplam hayvan sayısından geriye kalan 9,960 hayvanın hangi amaçla kullanıldığı belirtilmemiş.

2013

Deneylerde Kullanılan Toplam Hayvan Sayısı:  167,634

Kullanılan hayvan türüne göre dağılımlara baktığımızda en çok kullanılan hayvan türleri: %33.84 (56.730) ile sıçan, %21.53 (36.087) ile fare ve %18.03 (30,226) ile balık. Kullanım oranına göre sırasıyla diğer türler: kanatlılar 17,519; koyun 7,727; sığır 5,738; tavşan 3,360; keçi 2,434; amfibi 1,834; köpek 1,675; kobay 1,367; bıldırcın 722; sürüngen 680; kedi 550; hamster 312; diğer kemirgenler 273; diğer memeliler 157; domuz 143 ve at eşek ve melez soyları ise 100.

Bu hayvanların kullanım amacına göre dağılımlarına baktığımızda ise, oran olarak düşmesine rağmen %39.08 (65.511) ile ‘Temel Biyolojik Araştırmalar’ yeniden birinci sırada. Hastalık tanısı için 16,803; veteriner hekimlik alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 9.969; tıbbi ürün ve cihazların araştırılması için 5,410; toksikoloji ve güvenlik değerlendirmeleri için 3,630; eğitim için 3,047; diş hekimliği ve tıp alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 28 hayvan kullanılmış ve ‘diğer amaçlar’ olarak belirtilen sayı da 11,625. Raporda, toplam hayvan sayısından geriye kalan 51,611 hayvanın -ki %30.79 gibi büyük bir oran- hangi amaçla kullanıldığı belirtilmemiş.

2014

Deneylerde Kullanılan Toplam Hayvan Sayısı:    213,366

Kullanılan hayvan türüne göre dağılımlara baktığımızda, en çok kullanılan hayvan türleri: %29.59 (63,144) ile sıçan, %21.51 (45,894) ile balık ve %14.36 (30,639) ile kanatlı. Kullanım oranına göre sırasıyla diğer türler: fare 30,379; koyun 10,112; sığır 8,931; keçi 5,500; bıldırcın 5,481; amfibi 4,890; tavşan 4,266; kobay 1,444; köpek 1,045; domuz 377; diğer kemirgenler 364; hamster 266; at eşek ve melez soyları 216; diğer etoburlar 172; kedi 165; diğer memeliler 49 ve sürüngen 32.

Bu hayvanların kullanım amacına göre sıralamada ise ilk olarak %51.61 (110,109) ile gene ‘Temel Biyolojik Araştırmalar’ yer alıyor. Hastalık tanısı için 24,952; tıbbi ürün ve cihazların araştırılması için 13,677; toksikoloji ve güvenlik değerlendirmeleri için 6,894; veteriner hekimlik alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 3,398; eğitim için 3,178 ve ‘diğer amaçlar’ için 19,150 hayvan kullanılmışken, diş hekimliği ve tıp alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü amacıyla hiç hayvan kullanılmamış ve bu amaçlar dışında kullanılan ve raporda kullanım amacı belirtilmeyen hayvan sayısı: 32,008.

2015

Deneylerde Kullanılan Toplam Hayvan Sayısı:    386,745

Kullanılan hayvan türüne göre dağılımlara baktığımızda ilk 3’te: %55.96 (216,418) ile balık, %15.52 (60,036) ile sıçan ve %10.96 (42,403) ile fare var. Kullanım oranına göre sırasıyla diğer türler: diğer kanatlılar 36,922; sığır 7,537; tavşan 5,795; bıldırcın 4,502; koyun 4,057; kobay 1,726; amfibi 1,317; keçi 1,264; diğer kemirgenler 633; domuz 565; sürüngen 280; at eşek ve melez soyları 146; hamster 34; diğer memeliler 19 ve diğer etoburlar 4. Deneylerde kullanılan 3,087 hayvanın hangi türe ait olduğu raporda belirtilmemiş.

2015 yılında hayvanların kullanım amacına göre sıralamada ise %42.41 (164,023) oranla ‘Diğer Amaçlar’ ilk sırada yer alıyor. Sayı olarak hayli fazla olan bu hayvanların hangi amaçlarla deneylerde kullanıldığının belirtilmemesi, raporun eksik yönlerinden bir diğeri. Sırasıyla diğer amaçlar: temel biyolojik araştırmalar için 136,117; hastalık tanısı için 19,879; tıbbi ürün ve cihazların araştırılması için 11,287; veteriner hekimlik alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 6,182; toksikoloji ve güvenlik değerlendirmeleri için 4,983; eğitim için 3,191 ve diş hekimliği ve tıp alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 210 hayvan kullanılmışken, geriye kalan 40,873 hayvanın hangi amaçla deneylerde kullanıldığına dair bir bilgi raporda gene yer almıyor.

2016

Deneylerde Kullanılan Toplam Hayvan Sayısı:    451,914

Kullanılan hayvan türüne göre dağılımlara baktığımızda en çok kullanılan türler: %55.15 (249,213) ile balık, %16.29 (73,635) ile kanatlılar ve %13.86 (62,620) ile sıçan. Sırasıyla diğer türler; fare 27,359; koyun 10,152; bıldırcın 9,566; sığır 7,587; tavşan 3,140; keçi 2,272; kobay 1,299; sürüngen 880; diğer kemirgenler 629; amfibi 475; diğer memeliler 226; at eşek ve melez soyları 207; domuz 176 ve diğer etoburlar 14. Geriye kalan 2,464 hayvanın türüne dair bilgi verilmemiş.

Hayvanların kullanım amacına göre dağılımlarına baktığımızda ise, ikinci sırada %35.33 (159,652) ile temel biyolojik araştırmalar var. Diğerleri sırasıyla şu şekilde: tıbbi ürün ve cihazların araştırılması için 17,690; veteriner hekimlik alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 15,453; hastalık tanısı için 12,881; ‘diğer amaçlar’ için 9,307; eğitim için 3,029; toksikoloji ve güvenlik değerlendirmeleri için 2,902; diş hekimliği ve tıp alanında kullanılan ürün ve cihazların üretim ve kalite kontrolü için 414 hayvan kullanılmış. %51.02’lik yüzde ile en büyük orana sahip olan, geriye kalan 230,586 hayvanın hangi amaçlarla kullanıldığı raporda belirtilmiyor. 2016 yılı için deneylerde kullanılan toplam hayvan sayısı 451,914 iken, seçilmiş amaçlara göre hayvan kullanımı çizelgesindeki toplam rakam 221,328 olarak belirtilmiş.

2017

Deneylerde Kullanılan Toplam Hayvan Sayısı:    265,109

Kullanılan hayvan türüne göre dağılımlara baktığımızda en çok kullanılan türler; balık 132,498 (%49.9), sıçan 39,406 (%14.8), diğer kanatlılar 23,700 (%8.9), fare 22,884 (%8.6). Sırasıyla diğer türler; keçi 14,345, koyun 8,781, bıldırcın 8,289, sığır 6,703, kobay 3,290, tavşan 2,494, amfibi 1,004, diğer kemirgenler 636, domuz 485, sürüngenler 334, diğer memeliler 198, at eşek ve melez soyları 52, hamster 10.

Hayvanların kullanım amacına baktığımızda ise, seçilmiş amaçlarla deneylerde kullanılan hayvan sayıları belirtilmemiş.